Foto: Pixabay

U moru Facebook grupa namijenjenih različitim interesima ljudi, nalazi se i grupa “Anketalica – Podijeli svoju anketu”. Ova javna Facebook grupa spas je za svakog studenta koji provodi anketno istraživanje, a želi brzo i lako doći do ispitanika.

Osnivač Anketalice, Kristijan Bilić, do ideje za osnivanjem ovakve grupe došao je tijekom rada na jednom projektu koji je zahtijevao nešto kompliciraniju anketu, a i teže se dolazilo do ispitanika. Grupa broji preko 600 članova, a na Facebooku postoji tek koji tjedan.

“Primijetio sam da ne postoji grupa ili stranica gdje je moguće podijeliti anketu, osim ako istraživanje nije usko vezano uz sadržaj grupe”, istaknuo je problem.

Cilj mu je bio kreirati grupu koja će biti interaktivna i pomoći svima koji provode ovaj tip istraživanja, a najčešće su to studenti i profesori koji se tijekom istraživanja susreću sa sličnim problemima. Neki od problema su postavljanje anketa u velik broj grupa te neodobravanje administratora tih grupa.

Svi članovi grupe Anketalica mogu postaviti svoju anketu, a potiču se i da aktivno sudjeluju, dijele i ispunjavaju ankete drugih članova da bi se došlo do što većeg broja ispitanika. Da bi se olakšalo svima, članovi se potiču da u opisu objave, uz kratak opis istraživanja, napišu i ciljanu skupinu.

“Namjeravam proširiti grupu tako da se skupi što veći broj članova, kako bi uzorak ispitanika bio veći”, poručio je Bilić.