Manje od polovice građana Europske unije smatra da se njihov glas u EU zaista i čuje, pokazalo je to veliko istraživanje Parlametar iz 2017. I upravo zbog takvih, donekle poražavajućih rezultata Unija je pokrenula projekt “Ovaj put glasam”, kojim se želi potaknuti mlade da izađu na izbore za Europski parlament u svibnju sljedeće godine, da se aktivno uključe kako bi se njihov glas zaista čuo.

Europska unija jedan je od najvećih svjetskih predstavnika demokracije koja potiče i one koji nisu dosad sudjelovali u radu EU-a da se uključe. Promotori projekta ističu kako je važno osvjestiti među mladima da imaju moć promijeniti političku situaciju i to upravo glasanjem, dok svi oni koji ostaju u sjeni dopuštaju prolazak onih politika koje uz njihov glas možda i ne bi prošle. Putem društvenih mreža projektu su se pridružili studenti, srednjoškolci i ostali mladi iz država diljem Europske unije.

Inače, istraživanje Parlametar iz listopada 2017. pokazalo je kako 57 posto ispitanih smatra da je članstvo njihove države u EU dobra stvar, a 64 posto njih smatra da država ima koristi od članstva. Ipak, 47 posto ispitanih smatra da se njihov glas čuje u EU. U istraživanju je sudjelovao 27.881 ispitanik iz svih država članica. Iako rezultati pokazuju pozitivan pomak u povjerenju u Europsku uniju u odnosu na prijašnja istraživanja, vidljivo je da gotovo polovica građana nema mišljenje o Europskoj uniji ili ima negativnu sliku o njoj.

Od svojih početaka EU kontinuirano radi na informiranosti građana. Pokrenut je niz projekata s istim ciljem – podići razinu političke osvještenosti među građanima Europske unije. Jedan od njih je i tribina “Citizens’ Dialogues” u sklopu koje je predsjednik Europske komisije posjetio svaku članicu EU-a i odgovarao na pitanja posjetitelja.

Projekt “Ovaj put glasam” podržava i hrvatska zastupnica u Europskom paralamentu Biljana Borzan, koja ističe da “pojedinac u demokraciji nosi dio odgovornosti za postupke svake vlasti. Ako ostanete kod kuće i kažete ‘mene se to ne tiče’ na neki način gubi pravo kritike, jer najsnažnija kritika je glasački listić. Ova kampanja ima za cilj potaknuti mlade da izađu na izbore i zato ima moju punu potporu”.

Europski parlament jedno je od triju tijela ključnih za funkcioniranje EU-a, pored Europske komisije i Vijeća Europe. Donosi zakone i odlučuje o financijama, a smatra se zaštitnikom građana i demokracije, jer je njegova primarna zadaća donositi odluke sukladno interesu ove velike zajednice.

“Ako promatramo utjecaj ulaska u EU na Hrvatsku, očito je da je mogućnost rada i studiranja u drugima članicama EU nadproporcionalno utjecala na mlade. Tisuće njih su iskoristili svoje građanstvo u Uniji te egzistenciju i obrazovanje potražili van Hrvatske. Neki privremeno, neki na duže razdoblje”, komentira Borzan.

Dodaje da je “Europski parlament važan za sve građane EU jer donosi odluke koje imaju izravan utjecaj na njihove živote. Mladi bi pogotovo trebali znati što se u njihovo ime odlučuje i tko donosi odluke, jer je cijeli niz projekata i programa EU, poput Erasmusa i Garancije za mlade, usmjeren prema njima”.

Po principu ‘newslettera’

Projekt radi na principu newslettera, a njegova realizacija odvija se putem interneta. Drugim riječima, posjetitelji na službenoj stranici projekta mogu kliknuti na “Ovaj put glasam” i prijaviti svoju adresu e-pošte na newsletter. Svim prijavljenima na e-mail adresu će jednom mjesečno stizati informacije o izborima, Parlamentu, ali i o radu mladih koji su se uključili u kampanju.