Foto: Dorian Višnjić/Global

U redu je i ako volontirate da pomognete sebi – kaže koordinatorica Zrinka iz Nacionalnog pozivnog centra. Naime, Nacionalni pozivni centar surađuje s internetskom stranicom Red Button na kojoj se anonimno prijavljuju slučajevi dječje pornografije. Stranica je namijenjena svima, ali je posebno prilagođena djeci. Omogućuje brzo i učinkovito, a što je najvažnije, anonimno prijavljivanje dječje pornografije ili bilo kojeg drugog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece.

Već od samog početka rada stranice, Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je nekolicinu prijava nezakonitih sadržaja. Anonimne prijave najčešće donose stranice prepune eksplicitnog sadržaja, ali nije zanemariv ni broj prijava žrtava ili trećih osoba. Hrvatska je prihvatila međunarodne standarde o zaštiti djece od zanemarivanja i raznih oblika zlostavljanja te prilagodila svoje zakonodavstvo kako bi se što učinkovitije zaštitila djeca.

Iako je Red Button izvrsna aplikacija za sigurnost i zaštitu djece i odraslih, ne pruža trenutačnu zaštitu te se zbog toga svaka hitna intervencija još mora prijaviti na broj 192, upozorava MUP

Ipak, od upitanih deset studenata samo je jedna studentica čula za stranicu, i to zato što je istraživala o seksualnom nasilju na internetu. Ostali stranici zamjeraju nedovoljnu promoviranost. Iako je Red Button izvrsna aplikacija za sigurnost i zaštitu djece, kao i odraslih, ne pruža trenutačnu zaštitu te se zbog toga svaka hitna intervencija još mora prijaviti na broj 192, upozorava MUP.

Koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Maja Štahan kaže da je njihova linija otvorena 12 sati na dan, a podršku pružaju većinom educirani studenti. Dvije anonimne studentice volonterke s nama su podijelile svoja iskustva. Studentica socijalnog rada kaže da su joj najstresniji pozivi žrtava seksualnoga i obiteljskog nasilja, a kaže da je dosad shvatila da je ponekad žrtvama dovoljna samo riječ utjehe, podrška i razumijevanje.

Studentica Pravnog fakulteta pak ističe da počela s volontiranjem jer smatra da njezinoj struci nedostaje empatija. Govori da se uz volontiranje susrela i s pozitivnih situacijama.

“Na Silvestrovo smo dobili poziv zahvale – gospodin je zvao i htio nam je poželjeti sve najbolje za blagdane jer je uz pomoć naše usluge riješio svoju tešku situaciju”, ističe ona.