Foto: Pexels

Osobama s invaliditetom potraga za poslom posao je sam po sebi. Poslodavci najčešće ne znaju kako funkcionirati kada im osoba s invaliditetom dođe na razgovor za posao, a student Fakulteta političkih znanosti Dominik Janović, kao zaposlena osoba s invaliditetom, ističe da to nije diskriminacija, nego opravdano neznanje.

“Još prevladavaju stavovi da osobe s invaliditetom nisu sposobne za rad, što, naravno, nije točno te su takvi stavovi diskriminatorni”, kaže pak Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Kako se zaposliti?

Pri zapošljavanju, osobe s invaliditetom moraju biti spremne na izazove tržišta rada, napominje Svjetlana Marijon, predsjednica Udruge Zamisli. Udruga Zamisli, sa sjedištem u Zagrebu, kao glavnu misiju ima osnaživanje mladih osoba s invaliditetom i zauzimanje za prava uz njihovo obrazovanje.

Također, preporučuje da svatko osvijesti svoje potencijale i pokaže na razgovoru za posao svoj maksimum te se ne ustručava pokazati svoje posebnosti.

I osobe s invaliditetom moraju biti motivirane poslodavcu pokazati svoj maksimum, sve svoje prednosti i posebnosti

“Ako poslodavac nije spreman primiti osobu s invaliditetom u radno okruženje, odnosno ako osoba nije spremna uključiti se u to radno okruženje, tada nastaju problemi”, zaključuje Marijon. Da bi došli do posla, valja odvojiti mnogo vremena za formalnu i neformalnu edukaciju koja je važna pri zapošljavanju. Marijon ističe da je neformalna edukacija važna za sve, a posebno za osobe s invaliditetom, a isto tako, kaže da je važno i volontiranje te volontersko iskustvo.

“Našim korisnicima uvelike pomažemo pri pronalaženju posla, od radionica na kojima uče koristiti alate i metode za dobro predstavljanje kroz životopis i motivacijsko pismo, do onih radionica vezanih uz oslobađanje straha od treme i kako se nositi na razgovoru za posao”, govori predsjednica Udruge.

Premalo zaposlenih

Pravobraniteljica ističe da je premalo zaposlenih osoba s invaliditetom. Na 31. prosinca 2019. godine u Očevidnik je bilo upisano 11.610 osoba s invaliditetom, dok je više od 200.000 u radnoj dobi.

“Mi kao društvo olako se odričemo radnog potencijala osoba s invaliditetom i ne prepoznajemo njihov rad jednako vrijedan kao i rad osoba bez invaliditeta”, primjećuje Slonjšak.

‘Formalna edukacija, fakultet, otvorila mi je vrata, a neformalna mi je napravila stazu do tog cilja’, KAŽE STUDENT DOMinik JANOVIĆ

Student Janović savjetuje da osobe s invaliditetom u domeni u kojoj žele raditi daju svoj maksimum formalnom i neformalnom edukacijom te ističe da kada se poslodavcu ponudi konkretna usluga i gotov proizvod nije važno imaš li invaliditet ili ne.

“Ja sam, primjerice, uvijek volio radio i želio biti radijski novinar. Formalna edukacija, fakultet, otvorila mi je vrata, a neformalna mi je napravila stazu do tog cilja”, objašnjava Dominik.

Također, pri zapošljavanju od velike pomoći su i Udruga Zamisli i njezini članovi. Sve osobe s invaliditetom koji su korisnici Udruge Zamisli imaju na raspolaganju usluge prijevoza i asistencije koje su im omogućene da bi mogli otići na dogovoreni razgovor za posao.

Predrasude i dalje prisutne

Pravobraniteljica ističe da je prisutna slaba informiranost poslodavaca o mogućnostima i načinima prilagođavanja radnih mjesta u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom.

pred Hrvatskom jE Još mnogo godina rada na sustavu obrazovanja i zapošljavanja, SMATRA PRAVOBRANITELJICA

“Još ne postoji razvijena svijest o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom i mogućnostima njihova doprinosa radnoj sredini i zajednici”, kaže Slonjšak. Također, mnogi poslodavci ne ispunjavaju obveznu kvotu zapošljavanja, ali zakon kaže da su obvezni uplaćivati novčanu naknadu zbog neispunjavanja obvezne kvote koja iznosi 20 posto minimalne plaće. Uz nezapošljavanje dovoljno osoba s invaliditetom, problem je i u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, gdje se ne prate potrebe tržišta rada, govori pravobraniteljica.

“Osim što sustav obrazovanja ne prati potrebe tržišta rada, smatramo da s profesionalnim usmjeravanjem treba započeti što prije u smislu prepoznavanja potencijala i interesa osobe”, objašnjava Slonjšak. Predsjednica Udruge Zamisli zaključuje da je pred Hrvatskom još mnogo godina rada na sustavu obrazovanja i zapošljavanja.

“Odlučili smo biti primjer drugima, tako Udruga Zamisli zapošljava četiri osobe s invaliditetom, 151 osoba je imala prigodu stjecati radno iskustvo, uključujemo volontere u svoj rad, a među korisnicima je 156 osoba s invaliditetom”, govori Marijon.