Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ovu ćemo školsku godinu, nažalost, dugo pamtiti, pogotovo mi, maturanti. Prvo ju je obilježio štrajk koji je trajao 36 radnih dana, nakon štrajka korona i na kraju online nastava koju su  previše hvalili s obzirom na ono što je ponudila učenicima. Matura je glavna tema zadnjih dana, a mi maturanti od obaveza s nastavom na daljinu jedva da i stignemo o njoj misliti.

Problem je što svaka škola radi drukčije i ne postoji rješenje koje bi obuhvatilo zadovoljstvo učenika, nastavnika, roditelja i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U nekim školama plan vrednovanja učenika potpuno je upitan jer je podijeljeno premalo ocjena na temelju aktivnosti učenika od početka online nastave. Jasno je da nitko nije imao hrabrosti postupiti malo samostalnije i početi ocjenjivati učenike.

Godina puna neizvjesnosti, uključujući i potres u Zagrebu, utjecala je na to da nismo mogli biti mirni i koncentrirano sudjelovati na online nastavi u svim trenucima. Većina učenika ima običaj potruditi se i ispravljati ocjene pred kraj školske godine, kako bi popravili prosjek. Pogotovo je to naglašeno među nama maturantima kojima školska godina uobičajeno traje kraće.

U tim je okolnostima zalaganje učenika, koje bi utjecalo na ocjenjivanje, izostalo u startu jer se nisu odmah snašli te je za sve online nastava bila novost. Tek nakon upute Ministarstva o vrednovanju, ocjenjivanje je krenulo.

Učenici i roditelji u nekim situacijama krive profesore, ali ne smije se zaboraviti da je i njima teško, da su i oni zbunjeni u ovoj novonastaloj situaciji. Maturanti, a mogu reći za sebe i prijatelje iz više škola s kojima sam u kontaktu, iz većine predmeta dobivaju zadaće koje ponekad mogu oduzeti po više sati pa nam, kad se sve skupa zbroji, ne ostaje dovoljno vremena da se pripremamo za maturu.

Upravo zbog toga moja prijateljica, maturantica Karla Carin kaže da ima problem s organizacijom vremena. Previše joj je opsežnih zadataka u online nastavi. “Na maturu se još ne mogu u potpunosti koncentrirati zbog stresa oko online nastave i zaključivanja ocjena”, kaže ona.

S druge strane, postoji i nekolicina profesora koji svoj posao u online nastavi nisu shvatili dovoljno ozbiljno. Zanemaruju učenike, njihova pitanja i dileme, te im treba dosta vremena da odgovore na upite učenika

S druge strane, postoji i nekolicina profesora koji svoj posao u online nastavi nisu shvatili dovoljno ozbiljno. Zanemaruju učenike, njihova pitanja i dileme, te im treba dosta vremena da odgovore na upite učenika, a od učenika očekuju brzu povratnu informaciju i odgovore na dodijeljene zadaće.

Potres u Zagrebu još je jedan od otežavajućih faktora koji su nam narušili kvalitetu ove školske godine. Dosta učenika ostalo je bez sigurnog doma i interneta.

I sad je velika dilema oko roka mature, neki traže da se pomakne na osmi mjesec, drugi  traže da se ukine, a dio maturanata se slaže s najavljenim rokom u lipnju. Još je jedan problem i to da nam je onemogućen uobičajen način priprema za maturu, što dodatno otežava usvajanje i ponavljanje gradiva.

Oko zahtjeva da se matura ukine moja kolegica maturantica Paula Hranilović ima jasan stav: “Mislim da je matura vrlo objektivan način provjere znanja i da to što su učenici tražili ukidanje mature nema smisla jer se za maturu još stigne pripremiti. Ako se ukine matura i sve ostane na ocjenama i prijemnom opet će to biti stvar koja zahtjeva dodatni trud.”

Ima maturanata koji se sa svim oko nastave i mature dobro nose, a žele da se matura piše kako je i najavljena.

“Bilo mi je teško priviknuti se na ovaj način rada, ali sada sam se već uhodao. Već se dugo pripremam za maturu i želio bi da to bude prije ljetnih mjeseci, da bar malo uživam u ljetu”, kaže moj prijatelj maturant Matej Nikolić.

Neizvjesnosti nam je, u ovoj godini koja je za maturante trebala biti najljepša, previše

Stavovi maturanata dosta se razlikuju, no svi se slažu da im je cilj napisati maturu dovoljno dobro da si mogu osigurati kvalitetnu budućnost.

I da, vjerojatno bi najpovoljnije bilo pisati maturu u lipnju, jer ako se prebaci na kolovoz samo će se produžiti stres i neizvjesnost. Rezultati neće biti ništa bolji jer kvalitetno učenje tijekom ljeta nije izvjesno, a agonija oko mature i nastave traje već predugo i odgađanjem će se samo dodatno produljiti.

Neizvjesnosti nam je, u ovoj godini koja je za maturante trebala biti najljepša, previše. Pandemija koja je zahvatila cijeli svijet, uz potres u Zagrebu, zaista bi najbolje bilo da bar jednu neizvjesnost okončamo, i to pisanjem mature u lipnju. Time bismo završili jedan možda najbitniji zadatak u životu koji je pred nama, kako bismo mogli nastaviti svoje obrazovanje na željeni i kvalitetan način.