Može li internet postati poštenije mjesto na kojem bi kreativni autori imali slobodu izražavanja, a svoje autorske radove zaštitili i naplatili? Upravo se time bavi Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu. To je projekt koji se tiče ostvarivanja autorskih prava na internetu te bi trebao jamčiti prava autora i osigurati pravične naknade za korištenje njihovih autorskih djela. Direktivu izrađuje Europski parlament, Komisija i Vijeće Europske Unije i o tome je u siječnju na Sveučilištu u Zagrebu održana panel-diskusija.

Da Direktivi, ali kvalitetnoj

No u javnosti se već postavlja pitanje hoće li se pod okriljem zaštite prava uvesti cenzura na internet? Ubija li nova Direktiva internet, sporno je pitanje, kao i članci 11. i 13. Direktive, zbog kojih se vodila rasprava. Jedna od panelistica, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Romana Matanovac Vučković, negira tu tezu i dodaje kako internet neće uvesti cenzuru.

“Direktiva je usmjerena na stvaranje ravnoteže u Europi. Bit autorskog djela je isključivost – ako autor želi da njegov rad bude dostupan, za to mora biti nagrađen i pravedno plaćen”, zaključuje Matanovac Vučković o problemima kojima se Direktiva bavi. Iako se članak 11. tiče novinskih izdavača, a članak 13. kreativne i kulturne industrije, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek također ističe da u središtu rasprave trebaju biti autori, njihov rad i doprinos.

‘Direktiva je usmjerena na stvaranje ravnoteže u Europi. Bit je autorskog djela isključivost – ako autor želi da njegov rad bude dostupan, za to mora biti nagrađen i pravedno plaćen’, zaključuje Romana Matanovac Vučković

“Ako je netko autor, ima pravo na naknadu bez obzira na to kako netko drugi dolazi do njegova sadržaja. Osnovno je načelo Direktive pravedno nagraditi kreativce”, dodaje Obuljen Koržinek. Jedini panelist koji nije zagovornik Direktive, član je Europskog parlamenta Jozo Radoš.

“Nisam protiv Direktive nego protiv loše Direktive. Nije sporno da trebamo zaštititi autorska prava nego je pitanje kako ćemo to učiniti, a da ne izazovemo štetu”, napominje Radoš i dodaje kako će dokument biti prihvaćen. Željana Zovko, članica Europskog parlamenta ističe da kontrola digitalnog prostora treba pomoći opstanku autora na tržištu.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

“Trenutačno smo pod režimom slobodne ruke – internetom se šire sadržaji za koje nemamo odgovornost. Oni koji vladaju koriste tuđe ideje i rad kao vlastite”, objašnjava. Treća europarlamentarka, Dubravka Šuica misli isto i zagovara pravdu. Smatra kako internet nema kraj nego će time postati sigurnije mjesto.

Autori podržali Direktivu

Važnost teme prepoznali su i mnogi autori, stoga su panelu nazočili filmski redatelji Vinko Brešan i Antonio Nuić, skladatelj Nikša Bratoš, pjevačka diva Radojka Šverko, ali i mnogi drugi. Jura Stublić, glazbenik i vokalist nekadašnje grupe Film, napomenuo je kako smatra da je Europa na dobrom putu te se zahvalio europarlamentarcima na štićenju podataka. Ipak, postoje i oni koji kritički žele preispitati vrijednost Direktive.

“Hoće li se Direktiva baviti i time da se filtriranje informacija svede na minimum? Hoćemo li doći do toga da nam se prikazuju samo vijesti koje nas ne uznemiravaju i kolumnisti koje podržavamo?”, kaže Dražen Klarić koji se izjasnio da iz perspektive glavnog urednika Večernjeg lista kao velikog izdavača, podržava Direktivu.

‘Hoće li se Direktiva baviti i time da se filtriranje informacija svede na minimum? Hoćemo li doći do toga da nam se prikazuju samo vijesti koje nas ne uznemiruju i kolumnisti koje podržavamo?’, pita se glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić

“Dok postoji urednik imenom i prezimenom, bit će i satire i kritike, svega. Ako prepustimo agregatoru algoritme, onda je gotovo”, objašnjava Obuljen Koržinek i dodaje kako se u pozadini Direktive čuva model bez kojeg nema demokracije.

Direktiva bi trebala riješiti nepravdu na digitalnom tržištu i stvoriti bolji i slobodan internet. Također, autori čiji se rad dosad iskorištavao trebali bi dobiti ono što zaslužuju, pravičnu naknadu za svoj rad. Poslije posljednjih pregovora u trijalogu Europskog parlamenta, Komisije i Vijeća EU bit će spremna konačna verzija Direktive. Tek će tada biti vidljivo ostavlja li se prostora za bilo kakve manipulacije autorskim pravima, a na proljeće slijedi izglasavanje koje će odlučiti o sudbini Direktive.