Foto: Pixabay

Matica srpska nedavno je objavila djela Marina Držića u ediciji “Deset vekova srpske književnosti”, a u Izjavi o prisvajanju hrvatske književne baštine u izdanjima Matice srpske, Matica hrvatska navela je da taj čin smatraju bezočnom krađom i otimačinom. Reagiralo je i Ministarstvo kulture koje smatra da je riječ o još jednom pokušaju Srbije da prisvoji hrvatsku kulturu i tradiciju.

“Ovaj novi incident ogledni je primjer još jednog pokušaja posezanja za hrvatskom kulturom i tradicijom, a temelji se na jezično-kulturnom imperijalizmu koji je inaugurirao Vuk Karadžić tezom po kojoj su svi štokavci Srbi. Iako znanstveno osporena i u praksi neprimjenjiva, ta je teza bila i ostala temelj srpske nacionalne integracijske ideologije”, rekli su za Hinu iz Ministarstva kulture.

Iz Matice hrvatske slažu se s Ministarstvom kulture te smatraju da srpsko svojatanje hrvatske kulturne baštine traje već dva stoljeća. Govore da su se u projektu Matice srpske “Deset vekova srpske književnosti” našla djela raznih hrvatskih pisaca sa područja Dubrovnika, a sa stručno-jezične razine, dubrovački dijalekt dio je hrvatskog jezika i temeljen je na ijekavici te se nikako ne može svrstati u srpski jezik.

“Sada imamo svoju državu koja štiti i naše granice i naše materijalne i duhovne kulturne vrednote. I ova otimačina hrvatskih pisaca i njihovih djela, u izdanjima Matice srpske, apsurdna je pojava”, poručuju iz Matice.

Također, iz Matice hrvatske ističu da je riječ o stručno-jezičnom, kulturološkom i političkom prisvajanju hrvatske baštine, a s političke razine “iza prividnog prvorazrednog interesa za hrvatske pisce stoji isključivi interes za hrvatskim prostorom, za hrvatskim morem”.

Budući da nije prvi put da se pokušava prisvojiti hrvatska kulturna baština, iz Matice kažu da su izvukli pouku pa će pokušati žurnije objavljivati djela iz hrvatske književnosti.