Foto: Dragutin Kermek

Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu je visoko učilište s tradicijom u području informacijskih i komunikacijskih znanosti koje se tijekom godina uspješnog rada uspjelo pozicionirati kao središnje mjesto razvoja informatičke struke u Hrvatskoj. Posljednjih godina FOI se razvija i kao značajno mjesto razvoja studija i znanstvenog rada u području ekonomije.

Fakultet djeluje na dvije lokacije: u zgradi bivšeg isusovačkog samostana, staroj nekoliko stotina godina (FOI 1), te u zgradi tzv. FOI 2, na samo pet minuta udaljenosti. Posebno smo ponosni na objekt iz 17. stoljeća na središnjem gradskom trgu u Varaždinu u kojem se izvodi glavnina nastave. Očuvanje tog objekta i kulturne baštine koju predstavlja jedna je od vrijednosti FOI-ja.

FOI dominantno djeluje u dva znanstvena polja – informacijskim i komunikacijskim znanostima i ekonomiji te manjim dijelom u drugim znanstvenim poljima. Interdisciplinarnost je ugrađena u svaki aspekt Fakulteta i to je snaga koja daje jedinstvenu fizionomiju u hrvatskom prostoru visokog obrazovanja.

Foto: Dragutin Kermek

Područje primjene informacijske tehnologije dosegnulo je neslućene razmjere i informacijske znanosti u potpunosti obilježavaju suvremeno društvo što stvara nove poslovne modele i poduzetničke inicijative. To je izazov koji se postavlja pred visoko obrazovanje jer brzina tehnoloških promjena i inovativnih primjena utječe na zastarijevanje kumuliranog znanja pri čemu razni oblici neformalnog i informalnog obrazovanja (koje je u informatici zastupljenije nego u drugim strukama) povećavaju zahtjeve prema kvaliteti cjelokupne djelatnosti institucija koje djeluju u informacijskim znanostima.

Na preddiplomskoj razini Fakultet ima dva studijska programa u znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti – Informacijski sustavi i Poslovni sustavi te jedan u polju ekonomije – Ekonomika poduzetništva. Informacijski i poslovni sustavi su strateško usmjerenje FOI-ja od početka devedesetih godina. To se područje bavi planiranjem, razvojem, primjenom i održavanjem informacijskih sustava.

Po prirodi je interdisciplinarno jer zahtijeva znanja i vještine drugih područja, kao što su ekonomija, organizacija, menadžment u području teorije i aplikacije. Kao komplementarna prednost i dodana vrijednost studijskog programa Ekonomika poduzetništva ističe se sustavno korištenje suvremene informacijsko – komunikacijske tehnologije, kao generičkog čimbenika organizacijskog znanja. Cilj je uspješno obavljanje redovitih poslovnih aktivnosti u svim segmentima poslovanja.

Foto: Dragutin Kermek

Također, FOI izvodi jedan preddiplomski stručni studij – Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP). Izvan Varaždina Fakultet izvodi stručni studij u iznajmljenim prostorima u Sisku, Zaboku i Križevcima. Na diplomskoj razini FOI izvodi četiri studijska programa – u znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti – Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju i jedan u znanstvenom polju ekonomije – Ekonomika poduzetništva.

Na poslijediplomskoj razini FOI je nositelj doktorskog studija Informacijske znanosti i tri poslijediplomska specijalistička studija. Također, FOI sudjeluje na nekoliko studija u svojstvu partnera odnosno institucijskog sunositelja – preddiplomski i diplomski studij Vojni studiji, sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij e-Učenje.

Misija

Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja koja kroz izvrsnost te sinergiju istraživačkog, stručnog i nastavnog rada obrazuje studente dugoročno konkurentne na tržištu rada i nositelje gospodarskih i društvenih promjena.

Vizija

Biti vodeći fakultet u Republici Hrvatskoj te među prvih pet u regiji u obrazovanju i istraživanju u informatici, organizaciji i poslovanju, prepoznatljiv po inovativnom pristupu učenju i poučavanju, razvoju kompetencija digitalnog doba te projektnoj i međunarodnoj suradnji.