Kako je 20. svibnja DAN GRAFIČKOG FAKULTETA, prigoda je to da se u ovom i sljedećim izdanjima Globala predstavi Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj vas put upoznajemo s osnivanjem Grafičkog fakulteta, a u sljedećim će se mjesecima predstaviti aktualne aktivnosti te život na Fakultetu.

Grafički je fakultet nastavak razvoja Više grafičke škole na kojoj je prva generacija studenata počela studirati 1960. godine te 1979. godine postaje punopravni član Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. godine djeluje i Zajednički studij grafičke tehnologije čime, uz obrazovanje grafičkih inženjera, počinje i obrazovanje diplomiranih inženjera grafičke tehnologije.

Na tim je temeljima 1990. godine osnovan i Grafički fakultet, čija je osnovna djelatnost obrazovanje grafičkih inženjera i diplomiranih inženjera grafičke tehnologije, a od 2000. godine djeluje i prvi poslijediplomski znanstveni studij Grafičko inženjerstvo.

Na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2005. godine počinje se s izvođenjem Preddiplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda te Diplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije također za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda, a dopusnicom od 2007. godine i Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda za smjerove: Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda. Godišnje se na Preddiplomski studij upisuje približno 140 studenata, na Diplomski studij 100 te na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij približno 10 studenata, a nastavu izvodi više od 60 nastavnika u stalnom radnom odnosu te vanjski suradnici.

Grafički fakultet danas intenzivno radi na modernizaciji svojih nastavnih planova i programa na svim razinama uz naglasak na uvođenje novih studijskih programa u skladu s aktualnim i budućim razvojem struke na području grafičkog inženjerstva i na području multimedija i vizualnih komunikacija. Uz zadržavanje prostora u zgradi u Ulici Marina Getaldića 2, Grafički fakultet namjerava organizirati nastavu i u novim prostorima u Kampusu “Borongaj”.

Uz nastavnu djelatnost, Grafički fakultet potiče i djeluje u znanstvenim, stručnim, izdavačkim i ostalim aktivnostima u području struke intenzivnog razvoja i sveprisutnosti.