Foto: Grafički fakultet

Kraj listopada i studeni na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima donose uobičajene obveze u nastavi – predavanja, seminare i vježbe, ali i druge aktivnosti, npr. sportske, kulturne, različite studentske projekte i sl. To je i razdoblje priprema za predstavljanje Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Studenti sudjeluju u svim aktivnostima pripreme tog događaja – u stvaranju i realizaciji vizualnog identiteta promotivnih materijala i štanda, a na samoj će Smotri upravo studenti biti glavni promotori Fakulteta.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu prva je prigoda za predstavljanje novih uvjeta upisa na preddiplomski studij Grafičkog fakulteta – na Tehničko-tehnološkom smjeru od ove godine na temelju uspjeha u školi kandidati za studij mogu postići do 45 posto bodova, položenom matematikom osnovne razine (više od 45 posto) na državnoj maturi do 45 posto bodova, te na temelju položenog izbornog predmeta (informatika, fizika ili kemija) do 10 posto bodova.

Uz položenu državnu maturu, položena matematika osnovne razine (više od 45 posto) jedini je obvezni uvjet za upis, a osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz matematike, informatike ili fizike osigurava izravan upis.

Za smjer Dizajn grafičkih proizvoda prosjek ocjena donosi do 30 posto bodova, položena matematika osnovne razine (više od 45 posto) do 30 posto bodova, položeni izborni predmet (informatika ili likovna umjetnost) do 10 posto bodova te praktična provjera znanja iz grafičkih programa i likovnih sposobnosti do 30 posto bodova.

Uvjet je za upis, također, položena državna matura te matematika osnovne razine (više od 45 posto), a dodatne bodove kandidati mogu postići osvojenim jednim od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja grafičke tehnologije i dizajna ili web-dizajna ili multimedije (300 bodova umjesto bodova praktične provjere znanja iz grafičkih programa i likovnih sposobnosti), odnosno iz područja matematike (dodatnih 300 bodova) i iz područja likovne umjetnosti ili informatike (dodatnih 100 bodova).

Više informacija o upisima i životu na Grafičkom fakultetu pronađite na štandu Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu ili na www.grf. hr.