OTP banka potpisala je Povelju o raznolikosti te se priključila europskoj zajednici koja okuplja više od 7100 potpisnika u 18 zemalja, otvorivši time nove kanale i potencijal za svoju organizaciju, zaposlenike i zajednicu u kojoj odgovorno posluje.

Inicijativa funkcionira kao suradnička platforma, a okuplja organizacije koje će tako dijeliti znanje, učiti jedne od drugih te primjenjivati različite alate koji za cilj imaju izradu i promicanje politika raznolikosti, što znači kontinuirano unapređivanje organizacijskih sredina s ciljem povećavanja učinkovitosti organizacije i svakog pojedinca.

OTP banka je potpisala Povelju o raznolikosti te se priključila europskoj zajednici koja okuplja više od 7100 potpisnika u 18 zemalja

Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj slijedi uspješne modele iz drugih europskih zemalja, a temelji se na skupu dobrovoljno prihvaćenih načela u svrhu promocije raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu. Namijenjena je prije svega komercijalnim organizacijama, to jest velikim i srednjim, ali i malim poduzećima. Međutim, ona nije ograničena na njih jer joj mogu pristupiti i organizacije civilnog društva i državna tijela ili ustanove. Osim donošenja politike raznolikosti i nediskriminacije te uspostave procesa u organizaciji, uspješna provedba uključuje i razvoj vještina i kompetencija menadžmenta, stručnjaka iz područja ljudskih potencijala koji su odgovorni za zapošljavanje, trening i razvoj karijera kako bi mogli što kvalitetnije izgraditi procese raznolikosti u kompaniji.

Potpisivanje povelje za organizacije znači da prepoznaju politike raznolikosti kao strateško sredstvo, izvor napretka, kreativnosti i inovativnosti. Organizacije koje je usvoje trebaju se zauzimati za promicanje ravnopravnosti svih zaposlenika, neovisno o spolu, spolnoj orijentaciji, rasnom ili etničkom podrijetlu, vjeri ili uvjerenju, invaliditetu, dobi ili drugome. Uz to, od tih se organizacija očekuje da dugotrajno razvijaju procese koji uključuju inicijaciju, razvoj i prilagodbu politika raznolikosti.