Katolički bogoslovni fakultet je javno visoko učilište, u sastavu Sveučilišta u Zagrebu i kanonski priznato od Svete Stolice. Fakultet ima dugu, sedmostoljetnu tradiciju, počevši od Katedralne škole koju je početkom 14. st. reformirao zagrebački biskup Augustin Kažotić, preko studija filozofije i teologije u sklopu Isusovačke Akademije kojoj je car Leopold I. poveljom od 23. IX. 1669. dao status sveučilišta, pa do – osobitom zaslugom biskupa Josipa Jurja Strossmayera – osnutka modernog Sveučilišta u Zagrebu (11. III. 1869.) i današnjih dana. Ove, 2019. godine, i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi svoju 350. obljetnicu!

Danas je Fakultet suvremena znanstvena ustanova na kojoj se sustavno proučavaju filozofijske, biblijske, povijesne i religijske discipline, sustavna i praktička teologija, odgojne znanosti te crkvena glazba. Studentima se omogućuje stjecanje iznimne širine u obrazovanju te ih se osposobljava za mnogovrsno i kompetentno uključivanje u svijet rada. Povrh toga, osobita se briga posvećuje cjelovitoj izgradnji osobnosti studenata, pomažući im da znanja, vještine, vrijednosti i stavove koje stječu tijekom studiranja skladno uklope u svoj pristup životu i cjelokupnoj stvarnosti.

Na Fakultetu postoje brojne studentske izvannastavne aktivnosti, kao npr. Studentski zbor, kazališna skupina Prosopon, časopis Spectrum, terenska nastava, umjetnički program Adventski vijenac, intelektualno-duhovni susret Teologijada, THEOsavjetovanje i podrška studentima (osobito u slučajevima akademskih i osobnih teškoća te teškoća vezanih uz kronične bolesti i invaliditet), sportska sekcija.

STUDIJSKI PROGRAMI

• Preddiplomski sve- učilišni studij (8 sem.): Crkvena glazba
• Preddiplomski sve- učilišni studij (6 sem.): Teološko-religijske znanosti
• Integrirani pred- diplomski i diplomski sveučilišni studij (10 sem.): Filozofsko-teološki studij
• Diplomski sveučilišni studij (4 sem.): Teološko-religijske znanosti, s mogućnošću odabira ovih modula: 1) Vjeronaučni/nastavnički, 2) Pastoralno-katehetski, 3) Crkvena kulturna dobra, 4) Kršćanski humanizam i ekonomski razvoj, 5) Ekumenizam i međureligijski dijalog
• Diplomski sveučilišni studij (2 sem.): Crkvena glazba – Glazbena pedagogija
• Diplomski sveučilišni studij (2 sem.): Crkvena glazba – Gregorijanika
• Fakultet nudi i kvalitetan poslijediplomski studij teologije i programe cjeloživotnog obrazovanja (Teološka kultura, Teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi, Liturgijska crkvena glazba)

MOGUĆNOSTI DJELOVANJA PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku Filozofsko-teološkog studija magistru/magistri teologije pruža se mogućnost djelatnosti u raznim stupnjevima praktične i teorijske primjene, prije svega, u znanstvenoistraživačkom radu na području teologije te humanističkih i društvenih znanosti. U skladu sa specifično crkvenim pozivom, ovaj studij osposobljava za ministerijalni i laički pastoralni rad. Osobite su mogućnosti rada u različitim oblicima pružanja duhovne pomoći te rada koji zadire u šire kulturno djelovanje: izdavaštvo, rad u sredstvima društvenoga priopćavanja, crkvena administracija, bibliotekarstvo i arhivistika.
Po završetku Teološko-religijskih znanosti, ovisno o odabranom modulu na diplomskoj razini, magistar/magistra teološko-religijskih znanosti osposobljeni su za:
1. rad u području vjerskoga odgoja i obrazovanja u školi i predškolskim ustanovama;
2. pastoralni i katehetski rad u crkvenim zajednicama;
3. rad u području zaštite i promocije kulturnih crkvenih dobara, za kvalificirane turističke djelatnike specijalizirane za kršćansku kulturu i umjetnost;
4. bavljenje ekonomskim i administrativnim djelatnostima u Crkvi i društvu;
5. promicanje ekumenizma i međureligijskog dijaloga.
Studij Crkvene glazbe osposobljava crkvene glazbenike koji mogu predavati glazbu na crkvenim učilištima i u državnim školama te ravnati glazbom u prvostolnim i drugim crkvama. Nakon preddiplomskog studija Crkvene glazbe studenti mogu nastaviti diplomski studij Glazbene pedagogije ili Gregorijanike na Fakultetu (Institut za crkvenu glazbu) ili na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (Odjel glazbene pedagogije ili orgulja).

PITALI SMO STUDENTE: ZAŠTO VOLIŠ STUDIRATI NA KBF-u?

• Daje mi širinu ne samo teo- loškog nego i socijalnoga, antropološkoga, moralnoga, društvenoga, filozofskog pogleda na čovjeka i svijet.
• Proširio mi je vidike, produbio znanje i pomogao u produbljenju osobne vjere.
• Međuljudski odnosi pokazuju zrelost i duhovnu autentičnost.
• Uz studij teologije upoznajem Boga, druge i sebe iz druge perspektive te mi to otvara mogućnost kvalitetnije kršćanske egzistencije.
• Ovdje učim kako znanje o vjeri prenijeti na druge.
• Sviđa mi se pristup profesora studentu i neka događanja kao što su debate i seminari te mnogo smjerova gdje se svatko može pronaći.
• Među studentima postoji istančan osjećaj kolegijalnosti i međusobno potpomaganje.
• KBF budi nadu i vjeru u bolju budućnost.
• Atmosfera je obiteljska i profesori su pristupačni i susretljivi.
• Da se sada upisujem na faks, opet bih izabrao KBF, ni jedan drugi. Kolegiji su zanimljivi. Profesorima je stalo do nas; za njih smo osobe, a ne brojke.
• Jer nije samo ustanova, nego i zajednica.
• Jer me ne uči samo informacijama i podatcima nego me i izgrađuje kao čovjeka kršćanina.