Foto: Grafički fakultet

Nakon povratka s ljetnog odmora od studentskih obveza te uspješno odrađenih ispitnih rokova, održana je, u organizaciji Grafičkog fakulteta i u suradnji sa Sveučilištem Sjever, Udrugom bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta i drugih suorganizatora, 22. međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija “Blaž Baromić”.

Studenti Grafičkog fakulteta, ali i ostalih fakulteta, već godinama, pa tako i ove, aktivno sudjeluju na Konferenciji te se prezentacijama studentskih i znanstvenih radova natječu za najbolji studentski rad.

Foto: Grafički fakultet

Uz to, sudjeluju u raspravama na okruglom stolu tematski vezanom uz suradnju s Grafičkog fakulteta s gospodarstvom, znanstvenim i stručnim projektima te uvođenju novih studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, radionicama i žiriranoj međunarodnoj izložbi fotografija pod temom “Ljudski lik – crno/bijelo”.

Uz formalni dio Konferencije studentima je ovo bila prigoda da se i u neformalnom druženju s nastavnicima i gospodarstvenicima dodatno povežu sa strukom, ali i da nađu prigodu za zaposlenje i realizaciju svojih projekata.

Po povratku s Konferencije, tijekom listopada, slijedili su upisi na Fakultet i više godine studija te je započela nova akademska godina koja donosi niz događanja, kako za studente, tako i za nastavnike Grafičkog fakulteta.