Kao što je u prošlom broju Globala prikazano, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 23. svibnja svečano je obilježio Dan Grafičkog fakulteta. Gotovo paralelno s tim događanjem, pripremana je i 1. izvanredna skupština Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta – AMAC GRF, koja je održana 16. svibnja ove godine.

I ova je skupština bila prigoda za okupljanje sadašnjih i bivših nastavnika i studenata, te prijatelja Grafičkog fakulteta. Na skupštini je sudjelovalo sedamdesetak članova Udruge, a nazočni su bili i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković, predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG, prof. dr. sc. Mario Šafran, predstavnici ALUMNI udruga sastavnica Sveučilišta, dekani, ugledni privrednici i mnogi drugi.

Skup su pozdravili predsjednik Udruge AMAC GRF doc. dr. sc. Miroslav Mikota, dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Klaudio Pap i predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG, prof. dr. sc. Mario Šafran, nakon čega je slijedilo predstavljanje temeljnih akata Udruge te rada i planiranih aktivnosti, a skupština je završila uz prigodni domjenak.

Kraj predavanja i početak ispitnih rokova na Grafičkom fakultetu okreće interese studenata i nastavnika i drugim aktivnostima. Nakon uspješnog predstavljanja na Tehnologijadi u Medenoj u Trogiru, profesori, asistenti i studenti pripremaju znanstvene i stručne radove za sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji MATRIB, koja se održava u Veloj Luci od 26. do 29. lipnja 2018. godine gdje će se predstaviti svojim radovima, ali i na 5. međunarodnoj izložbi fotografija Inspiracija materijalom: Starenje.

Slijedi i svečana promocija sveučilišnih prvostupnika (baccalaureusa) inženjera grafičke tehnologije 14. srpnja kao i pripreme za 22. međunarodnu znanstvenu konferenciju Blaž Baromić koja će se održati od 12. do 15. rujna ove godine u Senju. O tim i drugim nadolazećim događanjima, više u sljedećim brojevima Globala.