Prirodoslovno-matematičkom fakultetu je 70 i koja godina, te je jedan je od najvećih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i među najvećim u državi. Sastoji se od sedam odsjeka, od kojih svaki ima veliku autonomiju u znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti – to su Biološki, Fizički, Geofizički, Geografski, Geološki, Kemijski i Matematički odsjek.

Manje je poznato da njegov sastavni dio čine i Seizmološka služba sa seizmološkim postajama diljem Lijepe Naše, mareografska postaja u Bakru i geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju, kao i zeleni dragulj u samom srcu Zagreba – Botanički vrt.

Znanstvene discipline koje njegujemo na PMF-u zbog svoje su važnosti zastupljene u programima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja – sve osim geologije i geofizike, s kojima se susrećete, samo u nekim osnovama, u nastavi geografije. Sve su one dio tzv. STEM (engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics) područja znanosti.

FIZIKA

Fizika je izazov za sva vremena i sve generacije jer proučava svijet oko nas, od najsitnijih djelića tvari do najudaljenijih kutaka svemira. Prateći teorijske i eksperimentalne uspjehe struke, studij fizike vodi mladog čovjeka u samo središte tih zbivanja. Studenti se upoznaju sa zakonitostima prirode: od onih koje vladaju duboko unutar atoma, do onih koje određuju ponašanja zvijezda, galaksija i čitavog

BIOLOGIJA

Ovo je doba uzbudljivih bioloških otkrića i svakodnevno doznajemo nešto novo o živim sustavima. Polazeći od stanice kao osnovne jedinice života, biolozi otkrivaju molekularni temelj života i tajne nasljeđivanja brojnih i raznolikih oblika života na Zemlji. Biolozi proučavaju prilagodbu živih bića na uvjete okoliša, njihovo ponašanje i evoluciju. Istražuju i složenije cjeline poput organizama, populacija ili cijelih životnih zajednica ekosustava. Biološka otkrića pokreću nove tehnologije u proizvodnji hrane i lijekova te u zaštiti okoliša. Molekularno-biološka i biomedicinska istraživanja neizostavna su za napredak moderne medicine.

MATEMATIKA

Matematika je izrasla iz potreba svakodnevnog života ljudi staroegipatske kulture u 20. stoljeću pr.n.e. koje su dovele do promišljanja o odnosima veličina i prostornim oblicima. U današnjem društvu utemeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnomu životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja. Budući da matematika izučava kvantitativne odnose, promatra i opisuje promjene u različitim kontekstima te daje precizan simbolički jezik i sustav za opisivanje i posredovanje ideja, studij matematike omogućuje stjecanje znanja, vještina i načina mišljenja nužnih za uspješno sudjelovanje u takvom društvu.

GEOFIZIKA

Geofizički odsjek PMF-a jedini u Hrvatskoj pruža visoko obrazovanje u području seizmologije, meteorologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije. Na studijima geofizike p(r)oučavaju se procesi u atmosferi, oceanima i čvrstoj Zemlji te njihov utjecaj na okoliš i društvo. Rad u malim grupama (posebno na višim godinama) ili samostalno, rješavanje problema analitičkim pristupom, (računalno) programiranje, prezentacija vlastitih postignuća – zbog takvog pristupa geofizičar je uspješan i izvan struke za koju se školovao. Potičemo svoje studente da se okušaju u istraživanju već tijekom studija – u sklopu znanstvenih i stručnih projekata.

GEOGRAFIJA

Geografi istražuju razloge zašto se i gdje pojavljuju različite društvene i prirodne pojave te njihov složeni međuodnos. Od posebnog su interesa istraživanja: urbanoga i ruralnog razvoja, kulturnih pejzaža i prostornih identiteta, prostornog i regionalnog planiranja, promjena okoliša, percepcije prostora i imaginativne geografije kao i demogeografska, geomorfološka, geoekološka, klimatološka, hidrogeografska te mnoga druga istraživanja.

GEOLOGIJA

Naš je predmet proučavanja planet Zemlja, koji je iznimno dinamičan i kompleksan sustav, ‘živi’ laboratorij podložan stalnim promjenama. Upravo to geologiju čini jednom od najdinamičnijih prirodoslovnih znanstvenih disciplina, koja ujedno zahtijeva i iznimno interdisciplinarnost. Osim onoga što vjerojatno svima zvuči jako poznato, poput fosila ili pak spektakularnih vulkanskih pojava, krških fenomena ili rudnih bogatstava, geologija se bavi proučavanjem toliko raznolikih procesa na površini i u dubinama Zemlje te njihovih produkata da ih je ovdje nemoguće nabrojiti.