FOTO: PRIVATNA ARHIVA

Suvremeno Sveučilište u Zadru osnovano je 2002. godine i najveće je potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, s 27 sveučilišnih odjela, dva centra za visokostručni ili nastavni rad i četiri znanstveno-istraživačka centra.Od 2019. godine Sveučilište u Zadru član je EU-CONEXUS konzorcija europskih sveučilišta što studentima zadarskog sveučilišta omogućuje:

– kombiniranje kolegija sa šest sveučilišta koji su dio EU-CONEXUS-a, koristeći prednosti stjecanja komplementarnih vještina izvrsnosti i, uz hrvatsku diplomu, prednost stjecanja europske diplome;

– cirkuliranje unutar EU-CONEXUS sveučilišta, koristeći europske stipendije Erasmus ili koristeći digitalnu tehnologiju i virtualnu mobilnost upisujući kolegije na daljinu;

– pronalazak stručne prakse i/ili zaposlenja u području za koji ste zainteresirani diljem Europe;

– međukulturne, jezične i sportske susrete (EU-CONEXUS Olimpijske igre).

Zakoračite u uspješnu budućnost i za svoje obrazovanje odaberite Sveučilište u Zadru!