Foto: Šumarski fakultet

URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (Šumarski fakultet)

JANA POŽARIĆ: Šumarski fakultet ima tri smjera: šumarstvo, urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te drvna tehnologija. Fakultet ima brojne laboratorije od kojih su dva priznata na svjetskoj razini. Omogućava vam terenske nastave putem kojih možete iz prve ruke učiti o budućem zanimanju. Ako vas zanima područje biologije i rad u prirodi onda sigurno nećete pogriješiti u odabiru tog fakulteta.