Foto: Akademija dramske umjetnosti

PRODUKCIJA (Akademija dramske umjetnosti)

DUJE KLISOVIĆ: Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu obuhvaća sve aspekte filmske, kazališne i izvedbene umjetnosti. Smjerovi na Akademiji su razni, a ja sam se odlučio za smjer Produkcije jer spaja kreativne i operativne poslove. Ono što mi se najviše svidjelo je to što na Akademiji ne učimo samo na teorijskoj i znanstvenoj razini, nego (čak i znatno više) na praktičnoj. Istina, Akademiju nije lako upisati, ali ako znaš da je to ono čime se želiš baviti, onda se prijamni ispit ne čini kao prepreka nego kao put.