Foto: MYDALARNA.COM

Kako je to studirati u zemlji u kojoj noć pada već u tri sata popodne?

Švedska ima 37 sveučilišta od kojih je njih pet među 200 najboljih na svijetu. Sva su ta sveučilišta dostupna studentima na Erasmusu, a studenti iz zemalja članica Europske unije mogu na njima besplatno studirati. Sveučilišta su koncipirana jednako kao i u Hrvatskoj, postoji preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Švedska je zemlja višeg životnog standarda, a to se i odražava na studentske troškove. Tako je studentu tijekom boravka u Švedskoj u prosjeku potrebno oko 6500 kuna na mjesec. Eva Juraški, studentica politologije s Fakulteta političkih znanosti, provela je ljetni semestar u gradu Falunu na sveučilištu Dalarana.

“U Švedskoj se velik dio nastave obavlja internetski, putem internetskih učionica. Kolegiji se slušaju jedan za drugim, ali mogu se uzeti i dva predmeta u isto vrijeme, no više od dva je teško uskladiti. Postoje tri ocjene: pad, prolaz i bolji prolaz” rekla nam je Eva. No Švedska ne razlikuje od naše zemlje samo u sveučilišnom smislu, nego i po društvenoj i kulturnoj integraciji u zajednicu.

“Da bi bio dobar prijatelj sa Šveđaninom, trebaš biti dobar s ostatkom njegova društva i ako pojedini ljudi ocijene da im ne odgovaraš, u pravilu ćeš se teško uklopiti. Dosta su hladniji od nas, nemaju tendenciju ulaziti u sukobe, suzdržani su, ali općenito su pristojni i žele ti pomoći”, objašnjava Eva.

Šveđani su hladniji od nas, nemaju tendenciju ulaziti u sukobe, suzdržani su, ali općenito su pristojni i žele pomoći

Uvjeti za studiranje u Švedskoj jednaki su kao za sve Erasmus razmjene, a jedini problem nastaje ako ostanete bez novca, stipendije koja iznosi 460 eura na mjesec ili financijske pomoći roditelja.

“Švedska je prilično nezahvalna država za Erasmus jer najviša stipendija ne pokriva ni 50 posto ukupnih troškova. Odnosno, dovoljna je za smještaj, ako imaš sreću da ti dodijele najjeftiniji. Hrvatska je daleko isplativija država za Erasmus strancima”, smatra Eva.

Eva se nije najbolje priviknula na klimu, mentalitet i visoke troškove življenja, ali smatra kako joj je ovo bilo nezaboravno iskustvo.

“Stekla sam vrijedno životno iskustvo koje me obogatilo, ali imala sam i podosta problema jer sam bila jedina ne samo iz Hrvatske, nego i iz tog dijela Europe. Nismo imali ni Erasmus Student Network (ESN) karticu pa nismo mogli biti na velikom studentskom partiju u Uppsali. To je velik minus za Falun kao studentsko odredište”, rekla je Eva.