Foto: Pixabay

Sebastijan: Odobreno mi je mirovanje ove akademske godine pa shodno tome, ostvarujem li i dalje pravo na pokriće troškova prehrane?

Odgovor: Dragi Sebastijane, uvjete za ostvarivanje i trajanje prava na pokriće troškova prehrane uređuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Navedenim Pravilnikom propisano je da se upisom mirovanja obveza studenta privremeno obustavlja ostvarivanje prava na potporu, sve do prestanka razdoblja mirovanja kada se ostvarivanje prava nastavlja. Dakle, tijekom mirovanja ne ostavaruješ pravo na pokriće troškova prehrane.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com