Foto: Pixabay

Laura: Trenutačno studiram na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pa me zanima mogu li paralelno studirati na još jednom fakultetu bez plaćanja participacije te postoje li uvjeti koje trebam ispuniti?

Odgovor: Ako student koji upisuje paralelni studij ispunjava uvjete iz Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu, bit će oslobođen plaćanja te će moći upisati još jedan paralelni studij bez plaćanja. Uvjet koji Ugovor predviđa jest da je riječ o iznimno uspješnom redovitom studentu (student koji je u 10 posto najboljih studenata na studijskome programu). Dakle, kako bi upisala još jedan fakultet, moraš dostaviti potvrdu Ekonomskog fakulteta na kojem trenutačno studiraš, da si među10 posto najboljih studenata na studijskom programu, na temelju čega ćeš ostvariti pravo na paralelni studij bez plaćanja, ali samo pri upisu u 1. godinu redovitog studija, a daljnja participacija paralelnog studija ovisi o tvojem uspjehu.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com