Foto: Pixabay

Andrija: Zanima me mogu li tražiti da se ponište rezultati pismenog ispita? Također, što se može poduzeti s načinom ocjenjivanja ispita određenog profesora koji daje negativne bodove za netočne odgovore?

Prema Statutu Sveučilišta, na pisani dio ispita uvijek postoji pravo žalbe. Na sastavnici, tj. profesoru, je da odredi način ocjenjivanja o kojem će studenti biti pravodobno obaviješteni, dok je sustav ocjena i prolaznih ocjena određen u Statutu i Pravilniku Sveučilišta. Možeš iskoristiti pravo žalbe na ocjenu, a u roku određenom Pravilnikom svojeg fakulteta zatraži od dekana imenovanje povjerenstva koje bi ponovno ocijenilo pismeni ispit i ponovno te ispitalo.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com