Foto: Pexels

U sklopu projekta Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva – FER-IN razvijena su tri nova diplomska studijska programa na engleskom jeziku, koji s upisom prve generacije studenata na Fakultetu elektrotehnike i računarstva započinju u akademskoj godini 2021./2022.

Kako stoji u priopćenju, projekt FER-IN odgovorio je interesima šire međunarodne zajednice studenata preddiplomskih studija, koji svoj diplomski studij žele realizirati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te omogućio razvoj tri međunarodna sveučilišna diplomska studijska programa u području tehničkih znanosti pod nazivom: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija i Računarstvo.

Elektrotehnika i računarstvo predstavljaju najpropulzivnije sektore u smislu ostvarenih prihoda i mogućnostima pri zapošljavanju, a prema relevantnim projekcijama potrebe za brojem zaposlenih u ovim sektorima rast će i nadalje u svim projekcijskim razdobljima.

Prvu i najveću ciljnu skupinu projekta FER-IN čine svi studenti koji će u predstojećem razdoblju, s početkom od listopada 2021. godine, nakon što studijski programi prođu hrvatske i međunarodne akreditacijske postupke, pohađati navedene studijske programe. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine je u jačanju njihovih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada, kao i povećanim mogućnostima za studentsku mobilnost tijekom studija.

Drugu ciljnu skupinu čini nastavno i nenastavno osoblje FER-a koje je tijekom projekta sudjelovalo u stvaranju plana i programa međunarodnih studijskih programa te sudjelovalo u aktivnostima stručnog usavršavanja. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine u jačanju je kapaciteta visokog učilišta, porastu međunarodne prepoznatljivosti i ugleda, kao i očekivanoj povećanoj mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. 

Projekt FER-IN traje dvije godine, a započeo je u listopadu 2018. godine u sklopu poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja koji je dio Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.