Foto: FOI

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu pandemijom korone virusa, svi smo primorani prilagoditi svoje svakodnevne obaveze i promijeniti svoj uobičajeni ritam rada. Neki fakulteti u Zagrebu pojasnili su nam na koji način provode nastavu za vrijeme novonastale epidemiološke situacije. U većini slučajeva nastava se odvija online, putem različitih aplikacija i web stranica.

U potrazi za rješenjima

Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu nastava se provodi na dva načina, rekao nam je dekan Zoran Kurelić. Većina komunikacije odvija se putem intraneta, gdje profesori čine dostupnima sve potrebne materijale, a neki profesori čak i snimaju predavanja. Drugi oblik komunikacije odvija se putem Skypea ili Zooma.

Na VERN-u se nakon ekstenzivnih priprema i edukacija nastava uspješno održava u online formatu na svim preddiplomskim i diplomskim studijima. Ovakav način omogućava studentima slobodu da se prilagode i uče svojim tempom, pojašnjava Vanja Koljan s Odjela za komunikaciju veleučilišta.

Fakultet organizacije i informatike u Zagrebu ima pak osiguranu vlastitu informatičku infrastrukturu za online učenje, na kojoj su dostupni svi potrebni materijali za studente. Na FOI-ju se online izvode čak i praktične vježbe.

Foto: FOI

“Nastava se odvija nesmetano na svim studijima”, komentirala je Vika Keršek s PR odjela FOI-a.

Potrebna je suradnja

Što se tiče održavanja kolokvija i ispita, svi su u procesu prilagodbe te potragom za najboljim rješenjem kako bi studenti mogli nesmetano izvršavati svoje studentske obaveze. Na FPZG-u kolokviji će se na nekim kolegijima dekana i profesora Zorana Kurelića održavati usmeno putem Skypea, a na drugim njegovim kolegijima studenti će sakupljati bodove za finalnu ocjenu putem redovite predaje podnesaka. Profesori nude individualna rješenja za koja smatraju da najviše odgovaraju i njima i studentima.

Na VERN-u se provodi testiranje različitih online platformi za provođenje kolokvija i ispita, pa čak i prijemnih ispita. Studentima će, bez obzira na oblik polaganja, biti omogućeni svi potrebni alati kako bi nesmetano svladali gradivo i stekli potrebno znanje za nastavak studiranja. Na FOI-u postoji mogućnost da će se kolokviji i ispiti održavati online, no o tome će studenti biti pravovremeno obaviješteni.

Dekan Kurelić s FPZG-a objasnio je da je “ovako izvođenje nastave smisleno i prihvatljivo” te naglasio da studenti, kao i profesori, moraju odraditi svoj dio kako bi postigli najbolje rezultate u ovim okolnostima.

Na VERN-u je “još rano govoriti o učinkovitosti”, iskreno priznaje Koljan, no naglašava da je glavna zadaća studentima osigurati jednake uvjete izvođenja nastave kao one do sada.
Keršek s FOI-a nam je priznala da su “izbjegnute mnogostruke komplikacije” s obzirom na to da se online alati na fakultetu koriste već nekoliko godina. Studenti čak imaju i osiguranu 24-satnu podršku.

Glas studenata

O efikasnosti provođenja nastave na daljinu upitali smo i one kojih se to najviše tiče, studente.

“Mislim da nije efektivno jer nismo imali nijedno pravo online predavanje. Osim jednog profesora koji je postavio videa na YouTube, većina ostalih smatra da sve potrebne materijale za rad već imamo u repozitoriju”, rekao nam je Patrik, student elektrotehnike na TVZ-u. Studentica engleskog i nizozemskog jezika s FFZG-a smatra da je ovakav način efektivan s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo.

“Profesori uvijek stoje na raspolaganju za sva pitanja. Mislim da su studenti Filozofskog fakulteta malo u prednosti nad drugima jer za gotovo sve kolegije moramo samo puno čitati i tako učiti. Naravno, lakše je kad profesor dodatno objasni uz primjere, ali ovo nije neizvedivo”, komentirala je Veronika. Nadodala je da su već pojedina predavanja održali preko Skypea te da namjeravaju nastaviti i dalje istom metodom.

Foto: FOI

Ivana, studentica biologije na PMF-u, nije zadovoljna načinom izvođenja nastave na svom fakultetu.

“Vjerujem da se mnogi profesori trude objasniti nam što bolje, ali ne ide baš idealno s obzirom na to da se nama nastava temelji na praktikumima, što ne možemo prakticirati preko Interneta. Jako je teško shvatiti zadatke kada ih profesor samo skenira, bez objašnjavanja, a osim toga postoje profesori koji nisu postavili nikakve materijale”, nezadovoljno je priznala. Studenti medicine imaju slične probleme kao i studenti PMF-a.

Za studente ADU-a trenutna situacija čini održavanje nastave nemogućim jer se kolegiji temelje na snimanjima i fotografiranju na otvorenome

“Naš zadatak je jedino da radi sebe i skorih kolokvija pratimo gradivo i učimo kao što bismo radili i da je ‘normalna’ nastava. Postoje neki predmeti za koje moramo slati zadatke do određenog roka jer ne možemo održavati praktikume za vrijeme trenutne situacije. Što se tiče predmeta koji se održavaju uz pacijente, praktični dio ćemo morati nadoknaditi kada ovo prođe”, rekla nam je Maria, studentica treće godine medicine.

Ronaldo, student četvrte godine KIF-a, kaže da je donekle izvedivo s obzirom na to da na ovoj godini ima isključivo teorijske kolegije, dok je na prve tri imao praktične.

“Moramo na Merlinu rješavati zadatke i slati seminare, no mislim da nije potpuno efikasno jer nema nadzora nad izvođenjem zadataka te gradivo nije primjenjivo za takav oblik učenja”, pojasnio je Ronaldo. Za studente ADU-a trenutna situacija čini održavanje nastave nemogućim jer se kolegiji temelje na snimanjima i fotografiranju na otvorenome.

“Nama je problem što nam je većina glavnih predmeta vezana za stvari van četiri zida. Mi uglavnom ne pišemo seminare i nemamo taj ‘domaća zadaća’ moment u smislu da moramo sjesti doma i nešto napisati. Čini mi se da možemo probati snimati i doma i tako se kreativno izraziti, ali je svakako ograničenje”, rekao nam je Tin koji studira snimanje na Akademiji.

Ne slažu se svi

Dvije studentice Grafičkog fakulteta dijele drukčija mišljenja o kvaliteti nastave na daljinu.

“Mislim da nije uopće efektivno jer većina profesora nije stavila nikakve materijale, a i ako jesu, nisu dobro razrađeni. Strah me da ova situacija ne dovede do produljenja semestra”, rekla nam je Ana. Njena kolegica Elma vjeruje kako će se situacija poboljšati s vremenom, dok se svi profesori organiziraju i razviju metode koje im odgovaraju.

“Jedino drukčije je lokacija i manjak mentorstva u svakom trenutku. Ima profesora koji uistinu brzo odgovaraju na naše upite, što je možda i praktičnije od standardnih vježbi jer sve ono što nam nije bilo jasno imamo objašnjeno u pisanom obliku”, rekla nam je Elma.

Studentica prve godine veterine, Katarina, smatra da se svi profesori, unatoč slabom informatičkom znanju, zaista trude da studenti ne ostanu zakinuti u obradi nastavnog materijala.

“Nažalost, neke stvari kao što su sekcija, laboratoriji i hands-on vježbe ne mogu se prenijeti putem Interneta, stoga nas čeka mnogo nadoknade kada se cijela situacija smiri i sve vrati u normalu”, rekla nam je.

Rita, studentica prve godine arhitekture, ugodno je iznenađena kako su se profesori prilagodili otežanim uvjetima rada, unatoč potrebi za stalnim konzultacijama.

“Uglavnom komuniciramo preko maila, ali i pomoću Microsoft Teamsa i videopoziva. Neki profesori su čak organizirali grupe na WhatsAppu za lakšu komunikaciju. Ukratko, potrudili su se da ovu situaciju ne shvatimo kao praznike”, rekla nam je Rita.

Studentica prve godine politologije, Mirta, kaže da su profesori ispunili njena očekivanja te da je zadovoljna načinom održavanja e-nastave.

“Vidi se da se profesori trude uhvatiti korak s tehnologijom. Dobivamo zadatke koje moramo odraditi, a prezentacije su uvijek ažurno postavljene na predviđene platforme”, rekla je.

Svaki fakultet nastoji ponuditi koliko-toliko učinkovit način odvijanja nastave na daljinu, no neki u tome uspijevaju više od drugih. Profesori nerijetko samostalno odlučuju o principu izvođenja kolegija te nastoje u skladu sa svojim mogućnostima u danim uvjetima ponuditi svoj maksimum. Rezultati svega ubrzo će biti poznati jer se bliže prvi kolokviji.

Ovdje možete pogledati i prilog o online predavanjima Televizije Student:

Fakultet političkih znanosti samo je jedan od fakulteta u Hrvatskoj koji nastavu održava online. A Ružica, studentica druge godine, otkrila je koje su pozitivne, a koje negativne strane novog načina „e-učenja“.

Objavljuje Televizija Student u Srijeda, 8. travnja 2020.