Foto: Pixabay

Unatoč činjenici da je rok do kojega profesori trebaju objaviti studentima rezultate u većini slučajeva pet dana, mnogi od njih se toga ne pridržavaju. Statut Sveučilišta u Zagrebu (Članak 72.) omogućuje visokim učilištima potpunu slobodu pri donošenju odluka koje se tiču provođenja ispita. Iako se svaki fakultet nastoji pridržavati prethodno donesenih pravila, vidljiva su znatna odstupanja kada je riječ o stvarnoj situaciji u sustavu hrvatskog obrazovanja.

Student Ivan Zovak s Poljoprivrednog fakulteta Vinkovci ističe kako se mnogo puta događalo da su rezultate ispita čekali i do dva tjedna. Na njihov upit profesorici o datumu kada mogu očekivati rezultate ispita, odgovorila im je da nitko nije prošao te ih zato nisu ni dobili. Očekivali su barem uvid u ispit, ali ni to se se nikad nije dogodilo.

Mali broj pritužbi

Studenti se moraju pridržavati dogovorenih rokova ako nastoje izaći na ispite ili gube ispitni rok. Od profesora bi se trebala očekivati ista odgovornost.

Prodekanica Fakulteta političkih znanosti doc. dr. sc. Marta Zorko kaže da uvijek postoje iznimne situacije u kojima je profesorima dopušteno produljivanje dogovorenog roka, a to su radne obveze, poslovni put ili bolovanje. Stegovne povrede mogu biti lakše i teže. Ako je riječ o lakšima, njima se bave prodekani, a teže povrede se prosljeđuju stegovnom povjerenstvu. Zorko ističe da je na FPZG-u dosad primila samo jednu pritužbu na kašnjenje rezultata, a razlog je bio opravdan. Na razini Sveučilišta, kako doznajemo, nije bilo pritužbi studenata zbog zakasnjelog objavljivanja rezultata.

Prodekanica Fakulteta političkih znanosti doc. dr. sc. Marta Zorko kaže da uvijek postoje iznimne situacije u kojima je profesorima dopušteno produljivanje dogovorenog roka, a to su radne obveze, poslovni put ili bolovanje

Studentska pravobraniteljica Barbara Šimić pretpostavlja da je razlog za to što studenti nisu upoznati s time da postoji rok u kojem se ispravljanje ispita mora završiti te koliko traje taj rok.

Prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prodekanica za nastavu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, također govori da dosad nisu dobili pritužbe vezane za tu temu. Dodaje i kako je u tijeku izrada pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika ERF-a te će dio biti usmjeren i na reguliranje prava i obveza nastavnika.

“Iskreno, ne znam koja prava imamo mi, studenti, što se tiče objavljivanja rezultata, a bojim se tražiti neka prava da se profesori ne bi osvećivali nama studentima”, rekao je Ivan s početka priče.

Studenti u strahu

Ovakvo razmišljanje često je u studenata koji kažu da čak i kada bi znali da mogu nešto poduzeti i promijeniti situaciju, odluče šutjeti zbog straha da im se profesori ne odluče na neki način “osvetiti”.

Josipa Škrget, studentica Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, ističe situaciju u kojoj je čekala rezultate jednog od najtežih kolegija više od dva tjedna. Požalila se svojim kolegama koji su također bili nezadovoljni, no nitko se nije odlučio za prvi korak.

Studentica PMF-a Ivana Zgurić također govori kako je rezultate ispita često morala čekati dulje od pet dana, a kolokvije i po mjesec dana. No i ona navodi kako nitko od studenata nije postavljao pitanja zašto još nema rezultata, niti se netko ikad žalio studentskom zboru ili dekanatu kako bi zaštitio svoja prava.

“Smatram da se studenti ipak boje poduzimati neke mjere jer se jednostavno ne žele zamjerati asistentima i profesorima”, zaključuje Ivana.