Foto: Pexels

Nakon što su na površinu isplivale priče o seksualnom zlostavljanju na fakultetima, krenule su sankcije za prijavljene profesore, osnovani su sektori za informiranje i psihološko savjetovanje studenata. Za nekoliko je profesora pokrenut postupak razrješenja s dužnosti, dok je nekolicina njih već smijenjena.

S druge strane, još nitko nije završio na sudu te se potezi pravosuđa tek čekaju, iako su prošli mjeseci od prijavljivanja tih afera. Na Veterini su se izjasnili o prijavljenom profesoru.

“Povjerenstvo je donijelo odluku da je optuženi profesor počinio tešku povredu radne dužnosti i ujedno narušio ugled Fakulteta”, objašnjava dekan Veterinarskog fakulteta, prof. dr. sc Nenad Turk.

Prijave s Filozofskog i dalje neriješene

Dekanica Akademije dramske umjetnosti izv. prof. art. Franka Perković tvrdi da su svi prijavljeni slučajevi seksualnog uznemiravanja, anonimni i neanonimni, predani Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstvu unutarnjih poslova te Državnom odvjetništvu. Ističe i da je Akademija osnovala interno Akademijino povjerenstvo.

Ono provodi razgovore s prijavljenim nastavnicima, neanonimnim prijaviteljicama i svjedocima te dekanici dostavlja zaključke o svakom pojedinom slučaju.

Dekanica ADU-a tvrdi da su u ovom trenutku sankcionirane dvije osobe protiv kojih su zabilježene neanonimne prijave. Jedna od prijavljenih osoba je vanjski suradnik te s tom osobom nije nastavljena suradnja. Druga je osoba zaposlena na ADU-u i do daljnjega ne sudjeluje u nastavi.

Dekanica ADU Franka Perković tvrdi da su svi prijavljeni slučajevi seksualnog uznemiravanja predani Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstvu unutarnjih poslova te Državnom odvjetništvu

Dnevnik.hr prenosi da cijeli slučaj prijava na Filozofskom fakultetu i dalje nije razriješen. Filozofski je fakultet donio odluku, ali rektor tvrdi da on i Povjerenstvo na Sveučilištu moraju donijeti odluku o razrješenju prijavljenih.

“Analiziraju se dokumenti i ja ću možda danas, možda sutra, možda preksutra reagirati na to i odgovarajuće postupiti. Ali morate znati da se takvi dokumenti ne mogu javno objavljivati. Što ako se na kraju ustanovi da neki profesor nije kriv, a izašlo mu je ime”, tvrdi rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

Novi ured i brošure

Dekanica Akademije dramske umjetnosti Perković objašnjava da je nakon prijava Akademija za svoje studente i studentice u suradnji s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i udrugom Ženska soba tijekom travnja održala edukacije za nastavno i nenastavno osoblje te za svoje studentice i studente. Odaziv je bio iznimno velik.

“Edukacije su se ticale prepoznavanja oblika seksualnog nasilja, procedura njegova prijavljivanja te zakonskih odredbi koje ga sankcioniraju”, tvrdi dekanica Perković.

Uz edukacije je bio organiziran i popratni kulturni program koji je nastavnicima i studentima omogućio bolje upoznavanje s tom temom. Dekanica tvrdi da tijekom lipnja ADU planira organizirati tribinu o seksualnom uznemiravanju i neprihvatljivim pedagoškim praksama u umjetničkom obrazovanju.

Na Veterinarskom je fakultetu od veljače otvoren i Ured za razvoj karijere, akademsko i psihološko savjetovanje u kojemu je, prema dekanu fakulteta, zaposlena stručna osoba kojoj se studenti mogu obratiti za savjete i pomoć. Ured radi prema načelu individualnih razgovora sa studentima i organiziranim ciklusom radionica osobnog i profesionalnog razvoja.

“Radionice i individualni razgovori usmjereni su na jačanje kapaciteta studenata da se nose s problemima i za studiranja i poslije, pri traženju posla i razvoju karijere”, tvrdi dekan Veterinarskog fakulteta Turk.

“Budućim studenticama i studentima, uz uvodno predavanje brucošima, planiramo uvesti i predavanje o seksualnom uznemiravanju te informativnu brošuru“, objašnjava dekanica Perković.

Što je napravilo Sveučilište u Zagrebu?

“U ožujku 2021. godine Odlukom rektora Sveučilišta u Zagrebu uspostavljena je Radna skupina za unapređenje sveučilišnoga sustava suzbijanja spolnog uznemiravanja i drugih oblika neetičnoga ponašanja”, tvrde iz rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Objašnjavaju da će Radna skupina analizirati postojeći sveučilišni sustav suzbijanja spolnoga uznemiravanja kojim će predložiti promjene za unapređenje. ističu da je zadaća Radne skupine i osiguravanje mjera usmjerenih na prevenciju i potporu žrtvama uznemiravanja.

“Radna skupina je tijelo koje je uspostavilo Sveučilište te nije i ne može biti zamjena za druge institucije koje su nužno uključene u sve ove postupke”, objašnjavaju iz Ureda rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Iz rektorata ističu da je cilj Sveučilišta u Zagrebu obrazovati buduće stručnjake koji će omogućiti napredak društva. Oni se mogu formirati samo u sredini s nultom tolerancijom na bilo koji oblik zlostavljanja. Sveučilište u Zagrebu pripremilo je niz konkretnih projekata i aktivnosti kojima će se osnažiti primjena Etičkoga kodeksa Sveučilišta, educirati studente i nastavnike, te osigurati komunikacijski kanali i potpora žrtvama svih uznemiravanja i zlostavljanja uz primjenu najviših sveučilišnih i moralnih standarda.