Foto: Unsplash

Održavanje kolokvija uživo na fakultetima u okolnostima pandemije koronavirusa izazvalo je nove probleme u visokom obrazovanju. Studenti koji su se na dan održavanja kolokvija našli zaraženi ili u samoizolaciji nisu mogli pristupiti pisanju kolokvija na fakultetu, i time što se nekima od tih studenata nije pružila mogućnost naknadnog ili alternativnog pohađanja kolokvija koji je izvedbeni plan nastave osigurao povrijeđena su studentska prava.

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu Tin Kolenko, upoznat je s tim problemom. Navodi da pitanje ima li student pravo na pisanje kolokvija ili ne, u prvom redu ovisi o izvedbenom planu nastave.

Na okolnosti se nije moglo utjecati

“Za konkretan odgovor na pitanje najbolje je vidjeti je li određen kolokvij predviđen u izvedbenom planu nastave, odnosno je li takav kolokvij ukinut iz opravdanog razloga uz pravodobnu objavu na internetskim stranicama”, kaže studentski pravobranitelj.

Studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vanda Vrban u trenutku pisanja kolokvija bila je u samoizolaciji. Kako se pisanju kolokvija moglo pristupiti isključivo uživo na fakultetu, Vanda se, kada je doznala da neće moći nazočiti kolokviju, obratila svojoj profesorici koja joj je odgovorila da će gradivo moći polagati na ispitnom roku i da nije jedina koja se našla u takvoj situaciji. Obratila se i prodekanu za nastavu ali, kako kaže, problem nije uspjela riješiti.

‘Najbolje je vidjeti je li određen kolokvij predviđen u izvedbenom planu nastave, odnosno je li takav kolokvij ukinut iz opravdanog razloga uz pravodobnu objavu na internetskim stranicama’, kaže studentski pravobranitelj

“Bila sam gotovo sigurna, to jest, nisam niti pomišljala da bi mi moglo biti uskraćeno takvo nešto, jer sam ostvarila sve uvjete izlaska na kolokvij, a na okolnosti u kojima sam se našla apsolutno nisam mogla utjecati “, ističe studentica Vanda koja smatra da fakulteti trebaju pronaći rješenje za slučajeve poput njezina ili kada je osoba zaražena i ne može fizički doći na kolokvij.

Iz Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, potvrdili su da je riječ o povredi prava studenta ako je mogućnost polaganja kolokvija određena izvedbenim planom nastave jer se tako uskraćuje mogućnost provjere znanja na koju se fakultet obvezao.

“Takav je student stavljen u neravnopravan položaj u odnosu prema svojim kolegama koji su ipak imali mogućnost iskoristiti pravo polaganja kolokvija”, ističe predsjednik Studentskog zbora Mihovil Mioković i dodaje da je Sveučilište već dalo fakultetima preporuke za pismene provjere, ali fakulteti imaju autonomiju odlučiti kako će ih provesti.

Uvid u izvedbeni plan

Studentica na Fakultetu političkih znanosti Petra Sokolić također je jedna od studenata koji nisu imali prigodu izaći na kolokvij. Na dan održavanja kolokvija iz dva obvezna kolegija počela se osjećati loše, a nekoliko dana poslije dobila je nalaz da je pozitivna na covid-19. Za oba je kolegija uvjet za izlazak na drugi položen prvi, pa je, kaže Petra, znala da su mogućnosti da izađe na drugi kolokvij male. Na kraju, nije dobila prigodu polagati kolokvije.

“Prodekanica za nastavu nekoliko nam je puta istaknula da joj se niti jedan student nije javio s navedenim problemom, a nikakav upit nije zaprimio ni studentski pravobranitelj”, ističe predsjednica Studentskog zbora FPZG-a Karla Žeželić. Dodaje da je prodekanica sredinom studenoga upozorila na ovakvu potencijalnu situaciju, odnosno zamolila profesore da studentima, kojima je potvrđena zaraza covidom-19 ili propisana mjera samoizolacije, izađu u susret i osiguraju im polaganje kolokvija online.

Uvidom u izvedbene planove nastave kolegija jasno je predviđeno pisanje kolokvija, pa tako u jednom od njih stoji da “tijekom semestra, studenti imaju dva kolokvija koja obuhvaćaju nastavno gradivo”.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta smatra da su takve situacije nedopustive te da bi studenti u toj situaciji trebali ostvariti pravo na naknadni izlazak na kolokvij.

Mjerodavnost fakulteta

Navode da će pokušati spriječiti da se takvi propusti ponove. Voditeljica Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu Sandra Kramar ističe da na Sveučilištu nije zaprimljena nijedna pritužba studenta na taj problem, stoga Sveučilište nije moglo ništa poduzeti.

“S obzirom na to da sastavnice Sveučilišta imaju pravnu osobnost, ovo je u njihovoj mjerodavnosti. No ako netko od studenata nije uspio riješiti problem na sastavnici, može se obratiti prorektorici za studente i studije, Ivani Čuković-Bagić”, poručuje Sandra Kramar sa Sveučilišta u Zagrebu.

Još postoje mogućnosti da se studentima izađe u susret

Mihovil Mioković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, smatra da bi bilo dobro kada bi fakulteti imali razumijevanja za trenutačnu izvanrednu epidemiološku situaciju i izašli studentima u susret, tako da im pruže mogućnost pisanja kolokvija online ili uživo u kabinetu profesora nakon izlaska iz samoizolacije. Tako bi sa što manje stresa uspješno položili određeni kolegij. Naknadno ili elektroničko polaganje kolokvija za studente u samoizolaciji zagovara i studentski pravobranitelj Tin Kolenko.