Foto: IRO

GLOBAL JE MEDIJSKI POKROVITELJ SAJMA STIPENDIJA I VISOKOG OBRAZOVANJA 2017.

Ako ste student s iznimnim akademskim uspjehom, imate neki poseban talent (npr. sport ili glazba), slabijeg ste imovinskog stanja ili pak pripadate određenoj etničkoj ili društvenoj skupini, možda ste pogodni za neku od pregršt stipendija koje se svake godine nude studentima.

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja, a dodjeljuju se prema propisanim kriterijima, pri čemu se ipak ističu kriteriji izvrsnosti (izniman akademski uspjeh ili talent u nekom području) i slabo imovinsko stanje, osobe s posebnim potrebama itd.

Stipendije mogu biti potpune ili djelomične, što znači da potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova i dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Stipendija je zaista jako mnogo i dijele se prema mnogim kriterijima, stoga se u svrhu boljeg informiranja u Hrvatskoj svake godine održava Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji organizira IRO – Institut za razvoj obrazovanja.

Foto: IRO

Ove će se godine Sajam održati u Zagrebu 17. listopada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Sajam stipendija i visokog obrazovanja organizira se s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju za sve građane Hrvatske i tu se predstavljaju stipendije i drugi oblici financijske potpore, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Stipendije znatno olakšavaju studiranje jer pomažu u pokrivanju studijskih troškova, a određene društvene skupine mogu se stipendijama dodatno motivirati da pristupe i uspješno završe studij.

Za inozemne stipendije treba se početi pripremati i do godinu dana unaprijed!

Prijavne rokove, kao i ostale uvjete natječaja (dob, prosjek, studijsko područje), određuje institucija ili organizacija koja dodjeljuje stipendiju. Većina stipendija ima otvorene prijavne rokove od listopada do siječnja, ali isto tako postoje razne stipendije čiji su natječaji otvoreni u preostalim mjesecima. No također treba pripaziti na to da za pripremu prijavne dokumentacije treba mnogo vremena, dva ili tri mjeseca. U slučaju da za dobivanje stipendije morate položiti standardizirane testove, priprema traje čak nekoliko mjeseci dulje, stoga s procesom prijave treba početi dovoljno rano, ponekad čak i godinu dana prije.

Želim studirati u inozemstvu – kako?

Ako želite studirati u inozemstvu, postoji nekoliko načina na koji možete istraživati opcije. Prvi i jednostavniji je onaj gdje se u isto vrijeme prijavljujete na studijski program i za financijsku potporu za određeni program, ali vas taj način poprilično ograničava u izboru jer je najčešće zadan i program i institucija, pa tako i država u kojoj se studira. Drugi način na koji možete istraživati studijske mogućnosti jest da sami pronađete program u Europi, SAD-u ili ostalim državama koji vam najbolje odgovara pa da zatim od institucije na koju se prijavljujete, pa potom ako je potrebno i iz drugih izvora (zaklada u inozemstvu i Hrvatskoj, partnerskih institucija vašeg potencijalnog sveučilišta) zatražite financijsku potporu za program na koji ste primljeni (neka međunarodna sveučilišta imaju programe financijske potpore/stipendije za međunarodne studente).

Koliko iznosi stipendija u Hrvatskoj?

Prema istraživanju EUROSTUDENT V iz 2016. godine, prosječan iznos stipendija za studij u Hrvatskoj iznosi 949 kuna na mjesec. Pritom jedinice lokalne samouprave dodjeljuju stipendije u najnižim iznosima (u prosjeku 765 kuna na mjesec), nešto više iznose stipendija dodjeljuju hrvatska ministarstva (u prosjeku 908 kuna na mjesec), dok visoka učilišta dodjeljuju najviše iznose stipendija (u prosjeku 1375 kuna na mjesec).

Kako ‘preživjeti’ složeni prijavni proces?

Nakon što ste se odlučili za određenu inozemnu stipendiju, morate proći prijavni proces. Prijavni proces obuhvaća pripremu prijavnih dokumenata, ispunjavanje prijavnog obrasca, ispunjavanje i prikupljanje ostalih prijavnih dokumenata, polaganje određenih testova (najčešće je riječ o standardiziranim testovima provjere znanja stranog jezika), predaju svih dokumenata administracijskom centru u zadanom vremenskom roku i, napokon, intervju koji je često dio procesa prijave (obično slijedi nakon prve ili druge predselekcije). Ima različitih vrsta standardiziranih ispita: oni mogu biti testovi poznavanja stranih jezika, testovi sposobnosti i vještina, testovi za prijam na akademske programe, itd. Pri prijavljivanju na programe stipendiranja u inozemstvu, najčešći ispiti su upravo oni vezani uz poznavanje jezika na kojemu se provodi program na koji se kandidat prijavljuje. Sastavni dio procesa prijave u pojedinim slučajevima može biti i intervju. Ako ste pozvani na intervju, to znači da je vaša prijavna dokumentacija potpuna i odgovara uvjetima natječaja te da ste uspješno prošli prvi krug selekcije, ali i da vam je to još jedna prigoda da se dokažete.

Koji se dokumenti traže pri prijavi?

Popis prijavnih dokumenata naveden je u tekstu natječaja ili u prijavnom obrascu, a najčešće obuhvaća:

Prijavni obrazac – osnovni i obvezan dio prijavnih dokumenata, najčešće priložen uz natječaj. Ovisno o pojedinom natječaju, ispunjava se on-line ili u tiskanom obliku. U prijavni obrazac kandidati upisuju svoje osobne podatke (ime, prezime, kontakte), podatke o svojim akademskim (obrazovanje, nagrade, itd.) i izvanakademskim postignućima.

Pismo motivacije – kratak esej u kojemu navodite što želite postići tijekom studija ili programa stipendiranja na koji se prijavljujete, te zašto smatrate da ste upravo vi najbolji kandidat za dobivanje stipendije. Pismo motivacije je vrlo važan dio prijavnih dokumenata kojim pokazujete selekcijskoj komisiji koje su vaše osobine te kako namjeravate pridonijeti i što želite od samog programa na koji se prijavljujete.

Akademski esej – tekst na temelju kojega selekcijska komisija dobiva uvid u kvalitetu vašeg pisanja i izražavanja. Ovisno o pojedinom natječaju, potrebno je napisati jedan ili više akademskih eseja (ili priložiti sažetke već napisanih radova). Zadana tema je najčešće vezana uz jedan od predmeta koje namjeravate studirati unutar programa na koji se prijavljujete.

Obrazovni dokumenti – to su prijepisi ocjena (eng. transcripts) i potvrde o završenim stupnjevima školovanja (diplome, certifikati itd.), koji se najčešće moraju dostaviti zajedno s ostalim dokumentima. Ako obrazovni dokumenti nisu izdani na jeziku programa ponuđenog natječajem, moraju se prevesti i ovjeriti. Prijevod i ovjera obavljaju se kod sudskog tumača.

Životopis – kronološki opis vaših akademskih, izvanakademskih i poslovnih postignuća. Sastavljanje životopisa iznimno je važan korak u prijavi za obrazovni program ili u potrazi za poslom. Cilj životopisa je izbornoj komisiji/poslodavcu učinkovito predstaviti svoje kvalifikacije, vještine i sposobnosti i time ih potaknuti da vas pozovu na intervju.

Pismo preporuke – pismo koje za vas piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke), opisujući vaše osobine u skladu s osobinama koje se traže natječajem za program stipendiranja, studija ili pak posao na koji se prijavljujete. Cilj preporuke je pomoći selekcijskoj komisiji da dobije bolji uvid u vaše vrline kako bi lakše odlučila jeste li poželjan kandidat za program ponuđen natječajem.

Foto: IRO

Savjeti i informacije na internetskom portalu, ali i na čak tri grupe na Facebooku

Institut za razvoj obrazovanja nudi ažurne, nepristrane i potpune informacije kao i usluge savjetovanja o visokom obrazovanju u Hrvatskoj i inozemstvu. IRO je osmislio i uređuje portal www.stipendije.info, prvi hrvatski internetski portal posvećen stipendijama koje su dostupne hrvatskim građanima za studij u Hrvatskoj i u inozemstvu. Institut za svoje korisnike istražuje dostupne stipendije i na portalu objavljuje stipendije hrvatskih, ali i međunarodnih institucija koje objavljuju natječaje za stipendije u različitim područjima studija, na različitim razinama studija i u različitim državama.

Portal također pruža i informacije o procesu prijave na natječaje za stipendije i potrebnim dokumentima. Natječaji se mogu pretraživati prema području studija, razini studija te prema državama. IRO je ujedno i EducationUSA centar za informiranje o studiranju u SAD-u. Korisnici društvenih mreža također mogu pratiti grupe na Facebooku “EducationUSA Croatia”, “Tražim stipendiju” ili “Želim studirati u inozemstvu”.

Dobivanje stipendije u inozemstvu često podrazumijeva polaganje standardiziranih testova, stoga IRO pomaže studentima besplatnim informiranjem i savjetovanjem o prijavi i polaganju određenih standardiziranih testova, a također održava i pripreme uz pripremne tečajeve, knjige i multimediju i omogućava samo polaganje određenih standardiziranih testova (TOEFL iBT, GMAT, UKCAT, ACT)

Kontakt

Za sve upite, možete se obratiti IRO-u putem e-pošte i telefona dostupnih na njihovoj internetskoj stranici ili osobnim dolaskom u uredovno radno vrijeme za stranke: utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i srijedom od 9 do 13 sati na adresi Trg Nikole Zrinskog 9/I u Zagrebu.