Foto: Pixabay

Mihael: Poštovani, do kada imam pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ako završni rad napišem u lipnju te ga obranim prije završetka akademske godine?

Odgovor: Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, obvezno se osiguravaju redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina života koji su državljani Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj s tim da to pravo mogu koristiti najdulje do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com