Foto: Lana Gajger/Global

Dora: U tri godine nisam uspjela završiti preddiplomski studij pa sam u ovoj akademskoj godini upisala neriješene zaostatke, odnosno četvrtu godinu na preddiplomskom. Imam li još pravo na subvencioniranu prehranu?

Odgovor: Draga Dora, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata navodi da studenti preddiplomskih studija ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu za trajanja studija te dodatnih 12 mjeseci.

To znači da ti u ovoj akademskoj godini imaš pravo na subvenciju, a svoj status trebaš regulirati u studenskoj referadi fakulteta.

RUBRIKA U SURADNJI SA:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com