Foto: Karolina Kuta/Global

Lovro: Kome se mogu obratiti ako sam izgubio iksicu s kojom ostvarujem pravo na subvencioniranu prehranu?

Odgovor: Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, gubitak iksice moraš prijaviti odmah, a najkasnije u roku od sedam dana visokom učilištu na kojem ostvaruješ pravo potpore, nakon čega ti je ono obvezno izdati novu.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com