Foto: Pixabay

Matija: Izlazim na komisijski ispit i zanima me koja je razlika kad se ispit polaže na komisiji od polaganja ispita pred profesorom?

Odgovor: Ispiti pred ispitnim povjerenstvom održavaju se kad se ispit polaže četvrti ili osmi put. Studenti polažu ispit pred tročlanim povjerenstvom koje će objektivno i nepristrano ocijeniti studenta i donijeti zajedničku odluku o ocjeni. Isto tako, kad se ispit polaže pred povjerenstvom, pismeni ispit ne može biti eliminacijski i student ima pravo, ako i ne zadovolji pismeni dio ispita, da ga ispita povjerenstvo. Na kraju, odluka povjerenstva o ocjeni je konačna i student se ne može žaliti na rezultat ispita nakon pravilno provedenog ispita pred povjerenstvom.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com