Foto: Pixabay

Leon: Pristupio sam pismenom ispitu računajući da će mi se položeni kolokvij iz dijela gradiva priznati na cjelokupnom pismenom ispitu. Međutim, profesor mi položeno gradivo s kolokvija nije priznao. Imam li pravo žalbe?

Odgovor: Dragi Leone, propisi na razini Sveučilišta takve situacije ne reguliraju niti sastavnice takve stvari moraju omogućiti studentima. Svaka sastavnica za sebe propisuje priznaje li se položeni određeni dio kolokvija pri izlasku na ispit. Prema tome, odgovor moraš pronaći u Pravilniku svog fakulteta, izvedbenom planu nastave za tekuću akademsku godinu te na konzultacijama s profesorom.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com