Foto: Pixabay

Sveučilišni računarski centar u Zagrebu (SRCE) pripremio je animirane upute za korištenje sustava za otkrivanje plagijata.

Sustav je uveden krajem prošle godine da bi se studentima olakšalo prepoznavanje plagijata u radovima koje koriste u svakodnevnoj literaturi. U uputama, koje se mogu pronaći na ovome linku, objašnjeno je kako pristupiti sustavu te je animacijama prikazan postupak prijave u softvere Turnitin i PlagScan.

Studenti i profesori sada mogu brzo i lako provjeriti radove tako da postave radove te prilagode izvještaj u PlagScanu i zatim uključe Turnitin za samostalnu provjeru.