Nastavnik u svome e-kolegiju za svoje studente/učenike može otvoriti raspravu gdje se mogu uključiti svi polaznici kolegija i međusobno komunicirati.

  1. Otvorite raspravu i forum koje je profesor otvorio.
  2. Kliknite ‘Dodaj novu raspravu’.
  3. Napišite naslov i poruku, dodajte pretplatu ako želite (obavijest o svakoj novoj poruci šalje se na mail) ili dodajte datoteku. Promijenite font ili stil pisanja.

  1. Kliknite Pošaljite poruku na forum.

Komunikacija s ostalim sudionicima moguća je i preko poruka na početnoj stranici Loomena.