Foto: Paula Hađur/Global

“Sveučilište u Zagrebu živjelo je u raznim državama i različitim režimima, a mnogi od njih nisu mu bili naklonjeni te je mnogo toga bilo i prešućeno. Ova monografija bit će naše čitanje povijesti, u potpuno novom ruhu”, pojasnila je za Global Mirjana Polić Bobić, glavna urednica monografije Sveučilišta u Zagrebu, izrađene povodom 350. obljetnice Sveučilišta, a koja je bila predstavljena u petak u sklopu zadnjeg dana 6. festivala povijesti, Kliofesta.

Svečanosti predstavljanja projekta, održana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, nazočio je i povjesničar Željko Holjevac, a pridružio se i rektor Sveučilišta Damir Boras.

Holjevac i Polić Bobić su, kao jedni od glavnih voditelja izrade ove monografije, sudionicima pojasnili kako će u njoj, za razliku od prethodne iz 1969., puno veći naglasak biti na samoj Akademiji, zgradama i arhitekturi današnjih studija, kao i strukama koje su se razvijale usporedno sa Sveučilištem.

“Monografija će također sadržavati i manje blokove tema koje se u literaturi ne spominju, poput Botaničkog vrta i imanja u sklopu Šumarskog i Agronomskog fakulteta”, ispričao je Holjevac.

Velik naglasak bit će na samom povijesnom razvoju Sveučilišta, od njegova osnutka za vrijeme Isusovaca, do virtualnog svijeta u koje je zakoračalo dosta rano, napomenula je Polić Bobić.

“Ovu monografiju treba gledati samo kao jedan vremeplov, a ne kao polazišnu točku za polemike”, objasnila je.

Sudionici su bili izrazito zainteresirani za predstavljeni projekt baš zato što će se, prema riječima voditelja, uvelike razlikovati od ostalih.

“Zanimljivo je koliko će struktura monografije biti drugačija od prethodnih, ali me jednako zanima i kako će se ovdje govoriti o sadašnjosti i nekakvim budućim planovima Sveučilišta”, komentirala je Nikolina Šimetin Šegvić, jedna od sudionica.

Na monografiji se, pojašnjava Polić Bobić, radilo proteklih 18 mjeseci, ali gotova verzija, koja će biti nešto manja od prethodnih monografija, bit će spremna tek ujesen.

“Gotovo sve sastavnice predale su svoje tekstove koji će biti ukomponirani u monografiju, tako da bez sumnje možemo reći da će biti gotova u drugoj polovici godine”, kazao je Holjevac.