Foto: Pixabay

Osobni podaci u informatičkom dobu postali su suviše lako dostupni ako ih se ne štiti dobro. Stoga se 28. siječnja svake godine obilježava Međunarodni dan zaštite osobnih podataka. Ovaj je datum izabran jer je 1981. Vijeće Europe potpisalo Konvenciju o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, a ovogodišnje je izdanje sveukupno 15. otkako se Međunarodni dan zaštite osobnih podataka počeo obilježavati.

Svijest o važnosti zaštite informacija koje na internetu dijelimo o sebi, posebice preko društvenih mreža, širi 50-ak država svijeta, a neposredno u njemu sudjeluje i Hrvatska kao članica Europske unije. Cilj je naučiti ljude da zaštite svoju privatnost na internetu, kao i da s podacima postupaju oprezno da ne bi postali žrtve vlastite naivnosti. Istraživanje je pokazalo da je samo u Sjedinjenim Američkim Državama u 2018. godini više od 14 milijuna ljudi prevareno zbog odavanja osobnih podataka, a tako je ukradeno sveukupno 3,4 milijarde dolara.

Da bi osobni podaci ostali sigurni, portal Zaštita osobnih podataka preporučuje da korisnici interneta svoje lozinke nikada ne dijele s drugima, da dobro zaštite sve svoje uređaje složenim lozinkama, da se ne dijele osobni podaci s nepouzdanim izvorima i da se redovno prati stanje na računu. Ne treba zaboraviti i da se žrtvom krađe osobnih podataka može postati i van interneta, stoga o svojoj sigurnosti treba svakodnevno paziti.