Put oko svijeta u samo 15 minuta, krenuvši od Japana, Turske, Meksika pa sve do Češke, Poljske i Makedonije, mogli su prošle subote doživjeti svi posjetitelji ESN Citizen Fest, koji se održao u Melin Cafeu. Erasmus studenti vodili su svoje ‘putnike’ u države iz kojih dolaze, a da nisu napuštali Zagreb. Cilj je bio pomoći studentima na razmjeni da se lakše priviknu na novu okolinu.

“Naša glavna ideja je da postignemo neki after-efekt, odnosno da ljude potaknemo da što više putuju i druže se bez obzira odakle dolazili te da svaki put kad putuju u mapu zapišu ime i nešto zanimljivo o toj osobi koju su susreli ili o državi u kojoj su bili”, rekla je studentica novinarstva Sara Vrban, jedna od glavnih organizatorica festivala.

Studenti iz drugih zemalja su tako sjedili za svojim stolovima, a iznad njih visjele su zastave država iz kojih dolaze. Zainteresirani bi uzeli kartu svijeta, sjeli za jedan od stolova, obojili bojicama tu državu i zapisali neke zanimljive činjenice te jednu stranu riječ koju je trebalo naučiti.

Inače, ESN je organizacija koja u Zagrebu ima više od 70 volontera. Budući da su blisko povezani sa studentima, imaju priliku svakodnevno saznati nešto novo o njihovim iskustvima i kulturi, a ljudi koji nisu u organizaciji ovako su imali priliku zbližiti se s njima upravo na festivalu.