Kako pronaći rješenja za kvalitetan i održiv razvoj gradova, tema je 2. Međunarodnog multidisciplinarnog kongresa Kluba studenata geografije Zagreb, pod nazivom „Urbana utopija“, koji će se održati od 10. do 12. studenoga 2017. u Oris Kući Arhitekture u Zagrebu.

Multidisciplinarni kongres, čiji je cilj okupiti studente raznih struka iz zemalja regije, bavit će se s pet tema: Geoekološki izazovi, Funkcionalni gradski promet, Suvremeni urbani turizam, Revitalizacija kroz prenamjenu te Pametni gradovi.

Očekuje se 90 sudionika, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave putem internetske stranice KSG-a. Prijave za izlagače traju do 15., a za sudionike do 22. listopada.