Foto: Pixabay

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog s ciljem podizanja svijesti po pitanju nasilja nad ženama. Prema službenoj stranici Ujedinjenih naroda, podaci pokazuju da se nasilje nad ženama i djevojkama povećalo od početka pandemije, osobito u obiteljima. Kako slučajevi zaraze Covida-19 opterećuju zdravstvene usluge, tako su i osnovne usluge poput skloništa za nasilje u obitelji te telefonske linije za pomoć dosegle svoj kapacitet. U nekim su se zemljama pozivi za pomoć protiv nasilja povećali čak pet puta.

Akcija narančaste boje

Kampanja UNiTE za zaustavljanje nasilja nad ženama već godinama radi na prevenciji nasilja nad ženama. Ove će se godine usredotočiti na praznine u financiranju akcije, osiguravanju ključnih usluga za preživjele žrtve nasilja tijekom pandemije koronavirusa, prevenciju nasilja te prikupljanje podataka koji mogu poboljšati usluge spašavanja života za žene i djevojke. Ovogodišnja tematika Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je “Ponarančastite svijet: financirajte, reagirajte, spriječite, sakupite!”.

Kao prethodnih godina i ove godine pokreće se akcija u trajanju 16 dana. Početak te akcije započinje Međunarodnim danom protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca, odnosno na Međunarodni dan ljudskih prava.

UN-ovo službeno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama bit će organizirano video konferencijom preko platforme Zoom, objavio je UN. Na događanju će sudjelovati predstavnici država članica UN-a, agencije UN-a, veleposlanici Goodwilla te organizacije civilnog društva.

Velik broj neprijavljenih slučajeva

U Hrvatskoj je od 2003. godine prijavljeno između 11.000 i 17.000 počinitelja godišnje, a broj žrtava nasilja je ponekad i duplo veći. Žene su žrtve u preko 60 posto slučajeva, ovisno o godini. Zabrinjavajuća statistika je ta da je godišnje u Hrvatskoj ubijeno između 22 i 45 žena, stoji na stranici sigurnomjesto.hr.

Na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih slučajeva silovanja, dok kod obiteljskog nasilja na jedan prijavljen slučaj dolazi njih deset neprijavljenih. Počinitelji nasilja su u većini slučajeva bivši ili sadašnji partneri žrtava.

U Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će pružiti pomoć i zaštitu ženama koje su žrtve nasilja. U posljednjih je godinu dana postignut značajan napredak u suzbijanju nasilja nad ženama, no potrebno je uložiti još truda da bi se ono zaista svelo na minimum, prenosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.