Foto: Pixabay

Europski parlament izglasao je Uredbu o pravima putnika u željezničkom prometu koja osigurava nadoknadu troškova u slučaju kašnjenja vlakova, prenosi Hina. Ova uredba rezultat je nastojanja ispunjavanja jednakih minimalnih prava putnika željezničkog prometa, a počet će se primjenjivati za dvije godine.

“Mi želimo da željeznički promet postane privlačniji, da se poveća obujam tog prometa, a trebali bismo povećati i pristupačnost ljudima”, rekao je zastupnik Europskog parlamenta Bogusław Liberadzki.

Kašnjenje vlakova uobičajena pojava

Ako vlak kasni više od 60 minuta, prema novoj Uredbi, putnik ima pravo odabrati između povrata novca, nastavka putovanja ili preusmjeravanja bez dodatnih troškova, no to se ne odnosi i na kašnjenje uzrokovano vremenskim neprilikama ili prirodnim katastrofama. Hrvatski studenti koji svakodnevno putuju vlakom smatraju da bi se povrat novca trebao osigurati i za kašnjenja manja od sat vremena.

“Imam toliko iskustva s kašnjenjem vlakova da su profesori već bili upoznati sa situacijom i opraštali moja kašnjenja”, rekla je studentica Ivona Sopina i prisjetila se da je tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja nosila potvrdu da bi opravdala izostanak ako je na sat kasnila duže od 15 minuta.

Ivona je također istaknula da nije važno kasnio vlak 15 ili 60 minuta jer, kako kaže, svejedno zakasniš na kraju. S njom se slaže i student Martin Bubanović.

“Većina vlakova kasni manje od sat vremena što je dovoljno da zakasniš kad nekamo ideš, a to nije dovoljno za ovaj povrat novca”, rekao je Martin koji svakodnevno putuje željezničkim prometom. Po Martinovom mišljenju ova će odluka o povratu novca ili preusmjeravanju putnika dobro doći osobama koje odlaze na dalje relacije, no ne i za one kratke.

Vlak za smanjenje onečišćenje

Osim povrata financijskih sredstava uloženih u putovanje, nova Uredba putnicima će omogućiti osiguran prostor za prijevoz bicikala, integrirane karte te nadoknade u pojedinačnim slučajevima. Također će se omogućiti i pristupačnost osobama sa smanjenom pokretljivošću koje će obavijest o putovanju moći poslati 24 sata prije polaska, a ne 48 sati kao do sada, a putovanja će biti omogućena i osobama sa psima pomagačima.

“S ovim ćemo bolje zaštiti putnike željezničkog prometa, a isto tako ćemo uzeti u obzir potrebu da željeznički sektor ostane konkurentan”, objasnila je švedska zastupnica Ylva Johansson i dodala da nastoje privući što više putnika željezničkom prometu jer je to važno za postizanje ciljeva Zelenog plana.

Riječ je o akcijskom planu Europske unije za smanjenje onečišćenja okoliša, između ostalog i uvođenjem čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika javnog prijevoza. Plan se provodi u cilju stvaranja klimatski neutralne Europe do kraja 2050. godine, a na snagu je stupio 2019. godine.

Pravila donesena Uredbom o pravima putnika u željezničkom prometu primjenjivat će se na svim domaćim i međunarodnim željezničkim putovanjima na području cijele Europske unije.