Foto: Pixabay

Da bi olakšali uvjete studiranja u pandemiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojim je studentima počeo izdavati potvrde s elektroničkim pečatom iz ISVU sustava. Riječ je o e-potvrdama koje će sustav automatski generirati i poslati na akademsku elektroničku adresu studenata.

Tako će studenti izbjeći fizički dolazak na fakultet i čekanje u redu ispred studentske referade. Ono što će student sada trebati napraviti je samo predati zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja ili studomata. Vrste potvrda koje će studentima u sustavu biti dostupne i koje će biti ovjerene e-pečatom su potvrda o upisu, potvrda o upisu s prijepisom ocjena, potvrda o upisu za internacionalnu uporabu i potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu.

“Filozofskom fakultetu u Zagrebu važno je da njegovi studenti budu zadovoljni uvjetima studiranja. Pandemija je od nas zahtijevala da već započeti proces informatizacije ubrzamo i omogućimo našim studentima i zaposlenicima sigurnije i efikasnije studiranje, odnosno poslovanje. Na to smo posebno ponosni. Planiramo i daljnja, digitalno utemeljena poboljšanja”, istaknuo je prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, o.d. prodekana za organizaciju i razvoj.

Mjesečno je moguće zatražiti do pet potvrda svake od navedenih vrsta, a svoje će e-potvrde studenti moći koristiti više puta. Ako student treba više primjeraka e-potvrde, treba se javiti Studentskoj službi fakulteta. Generirane e-potvrde čuvat će se u sustavu najmanje 12 mjeseci od trenutka generiranja.

“U digitalnu okolinu bi se moglo prenijeti i diplome s pripadajućim suplementima. Na razini Europe se uspostavlja takav sustav i povezuje se s Europassom da bi studenti, po završetku studija, takve digitalne potvrde mogli imati na jednome mjestu i da bi bile višestruko iskoristive”, poručio je prodekan Stančić.

Dodao je da u Hrvatskoj Ministarstvo znanosti i obrazovanja upravo priprema nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja diploma i dopunskih isprava koji predviđa tiskani i digitalni oblik diplome.