Foto: Pixabay

Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt ‘CAP FOR YOU’ u sklopu natječaja Europske komisije “Potpora mjerama informiranja koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)” za 2018. godinu.

Cilj projekta ‘CAP FOR YOU’ (‘ZPP ZA TEBE’) (AGRI/2018/0215) jest informirati mlade i poljoprivredne proizvođače o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

U narednom razdoblju održat će se radionica za studente. U dvodnevnoj radionici za 30 studenata sa Sveučilišta u Zagrebu, po deset sa svakog fakulteta (Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih znanosti) održat će se interaktivna rasprava na temu ZPP-a sa simulacijom pregovora kakvi se provode na EU razini.

Radionica će se održati u Osijeku, 28. veljače i 1. ožujka 2019., a svim sudionicima bit će osiguran smještaj (jedno noćenje) i hrana, te organiziran autobusni prijevoz.

Cilj radionice:

Radionicom će se postići veća informiranost mladih o koristima ZPP-a te o procesima stvaranja zajedničkih politika. Promoviranjem ZPP-a studentima, kao zajedničke politike za sve građane Europske unije, pozitivno će se utjecati na poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja u ruralnim područjima i očuvanju održivih ruralnih zajednica te poticanju znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti za prijavu:

Pravo na prijavu imaju studenti Sveučilišta u Zagrebu i to s treće, četvrte i pete godine Agronomskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti.
Zainteresirani studenti trebaju popuniti prijavnicu koja se nalazi na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore (www.komora.hr), a Vijeće za odabir, koje čini po jedan profesor sa svakog fakulteta i dva predstavnika HPK, na temelju najzanimljivijih motivacijskih pisama odabrat će 30 studenata.

Prijave traju do 25. siječnja 2019. a rezultati će biti objavljeni na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije. 

Ova objava odražava samo stavove autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu korist nastalu uporabom informacija sadržanih u njoj.