Foto: Pixabay

Hrvatska narodna banka dodjeljuje stipendije studentima u iznosu od 3000 kuna neto mjesečno. Dvije stipendije su namijenjene za studente ekonomije, dvije za studente matematike, dvije za studente računarstva, tj. informatičkih tehnologija, jedna za studente prava i jedna za studente građevinarstva.

Natječaj je otvoren do srijede 30. rujna 2020., a osim što studenti moraju studirati navedena područja moraju biti redoviti studenti, imati završenu najmanje prvu godinu studija te imati državljanstvo Republike Hrvatske.

Stipendist je obavezan ostati raditi u HNB-u, ako se za time iskaže potreba. Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji druge stipendije pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Uz popunjavanje prijavnice moraju se priložiti i dokumenti:

  • potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku te akademskoj godini prve godine upisa studija,
  • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta,
  • preslika osobne iskaznice,
  • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Student koji ostvari pravo na stipendiju obavezan je redovito upisivati sljedeće semestre, odnosno akademske godine te HNB-u dostavljati potvrdu o tome. Uvjet je i da završe studij šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.

Za stipendiste je predviđeno obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje te diplomski rad iz područja financija i bankarstva ili nekoga od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke.