Foto: Romana Franjković

“UNICA Rectors Seminar Digitalization and Education. Can universities keep up with Industry 4.0” – dvodnevni seminar započeo je na Sveučilištu u Zagrebu u četvrtak, a na njemu se raspravlja o spoju digitalizacije i edukacije s naglaskom na međunarodnoj suradnji sveučilišta.

Rektor Damir Boras otvorio je seminar govorom o povijesti Sveučilišta u Zagrebu i njegovoj važnosti za ovo područje. Na seminaru je prisustvovao i predsjednik UNICA-e, Luciano Saso, koji je ukazao na važnost UNICA-e i čime se ona bavi.

UNICA je mreža sveučilišta glavnih gradova Europe, a njihovo područje interesa su  ekonomija, menadžment i tehnologija.

Osim digitalizacije, glavna tema panela bila je i međunarodna suradnja među sveučilištima. Svi sudionici ukazali su na važnost međunarodne suradnje te koliko ona može pridonijeti poboljšanju svakog sveučilišta, pa tako i Sveučilišta u Zagrebu.