Foto: IRO

Ukupni semestralni troškovi studiranja po studentu u Hrvatskoj iznose u prosjeku 15.417 kuna, odnosno 30.834 kuna godišnje (prema istraživanju Eurostudent V). Ti iznosi uključuju troškove života i studija. Obitelj je najučestaliji izvor za pokrivanje troškova studija za većinu studenata i kao takvog ga navodi 88 posto anketiranih studenata (u prosječnom iznosu od 1167 kuna mjesečno). Posao kao jedan od izvora prihoda navodi nešto više od četvrtine studenata (27 posto) u prosječnom iznosu od 2635 kuna mjesečno, a stipendije je navelo nešto manje od četvrtine studenata (23 posto) u prosječnom iznosu od 949 kuna mjesečno.

Sajam stipendija i visokog obrazovanja organizira se kako bi se građanima pomoglo u pronalasku informacija i savjeta o različitim mogućnostima putem kojih mogu pokriti troškove studiranja. Sajam se održava 16. listopada 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te 18. listopada 2018. na kampusu Sveučilišta u Rijeci u organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja (IRO). Više informacija o Sajmu i pratećem programu dostupno je na www.stipendije.info i Facebook stranici Tražim stipendiju.

Foto: IRO

Visoki troškovi studiranja u hrvatskom kontekstu i velika ovisnost o obitelji kao dominantnom izvoru prihoda studenata predstavljaju velik izazov za studente koji se nalaze u nepovoljnijem socioekonomskom položaju. Tako se primjerice studenti čiji roditelji imaju osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje rjeđe mogu oslanjati na prihod od obitelji pa znatno češće obavljaju stalne poslove uz pomoć kojih pokrivaju najveći dio svojih troškova studija.

S druge pak strane, iznadprosječne prihode od obitelji imaju studenti čiji barem jedan roditelj ima visokoškolsko obrazovanje. Vrste i iznosi prihoda studenata značajno se razlikuju i s obzirom na završeno prethodno obrazovanje studenata. Tako studenti koji su završili strukovne škole imaju znatno više prihode od posla te znatno niže prihode od obitelji u odnosu na studente koji su završili gimnazije. Studenti koji su završili gimnazije primaju značajno viši iznos stipendija u odnosu na prosjek i u odnosu na studente koji su završili strukovne škole.

“Dostupnost i dostatnost prihoda za pokrivanje troškova studija jedan je od ključnih čimbenika koji utječe na odluku o nastavku obrazovanja na visokoškolskoj razini, ali i na uspješan završetak studija za sve one koji studiraju”, ističe Ninoslav Šćukanec, izvršni direktor IRO-a.

Zbog toga informacije i savjeti koji se mogu dobiti na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci od institucija koje dodjeljuju stipendije ili čuti iskustva bivših stipendista mogu značajno pomoći svima koji namjeravaju studirati ili već studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Sajam je namijenjen ponajprije učenicima završnih razreda srednjih škola, njihovim nastavnicima i roditeljima te studentima koji su već upisani na različite studije na visokim učilištima.