Foto: Pexels

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj službenoj stranici objavilo je natječaj za dodjelu financijske potpore studentima koji u okviru ERASMUS+ programa “Ključne aktivnosti 1” odlaze na studentsku razmjenu u inozemstvo. Natječaj je otvoren do 16. listopada 2020. godine za sve redovne i izvanredne studente Sveučilišta u Osijeku.

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti koju student prijavljuje u okviru natječaja – studijski boravak, stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa. Dužina razdoblja studentske mobilnosti za studijski boravak i za kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse je najmanje tri, a najviše 12 mjeseci. Razdoblje mobilnosti za stručnu praksu je najmanje dva, a najduže 12 mjeseci. Važeće razdoblje realizacije mobilnosti je od 15. studenog 2020. do 31. svibnja 2022. godine.

U prijavi za natječaj potrebno je poslati popunjeni prijavni obrazac, kopiju domovnice, potvrdu o statusu studenta, prijepis svih položenih ispita sa svih razina studija. Osim navedenih obveznih dokumenata, studenti po potrebi prilažu prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom ili posebnim potrebama, za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa, izjavu o članovima zajedničkog kućanstva te ostala potrebna dokumentacija za dokazivanje nepovoljnog položaja studenta.

Upute za studente i prijavni obrasci kao i sve ostale informacije dostupne su na web stranicama Sveučilišta u Osijeku ili na zahtjev u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Prijavni obrazac moguće je poslati i u elektroničkom obliku na mail adresu erasmus@unios.hr, a ostale potpisane obrasce i dokumente preporučenom poštom na adresu rektorata Sveučilišta u Osijeku.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u čak 33 Erasmus+ programskih zemlja, a dostupan je i popis svih inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora.