Foto: Unsplash

Početak akademske godine za sobom nosi nove obaveze s kojima se brucoši susreću prvi put. Uz prilagodbu radu na fakultetu, potrebno je upoznati nove kolegije i studentske obaveze u sklopu njih. Jedna od težih obaveza je pisanje seminarskih radova, koja zahtjeva puno vremena i posvećenosti.

Seminarski rad vrsta je akademskog rada koji se fokusira na stručnu obradu određene teme povezane s kolegijem. Budući da studenti još uvijek nemaju dovoljno široko znanstveno poznavanje nekog područja, literatura je ključni element u pisanju seminarskog rada. Ako se dovoljno vremena posveti pripremi prije pisanja, rad neće predstavljati problem.

Odabir teme

Neki profesori sami dodjeljuju teme studentima, dok neki pak daju slobodu izbora. U slučaju vlastitog izbora treba pripaziti da tema ne bude preširoka i opredijeliti se za specifično područje unutar određene tematike.

Najvažnije je pronaći temu koja odgovara osobnim interesima. Iako se to ponekad čini teško jer su neki kolegiji manje zanimljivi od drugih, uvijek se može pronaći interesantna tema i to će uvelike olakšati muke pisanja.

U argumentiranju stavova pomaže dodatna literatura kao što su razne bibliografske jedinice, već provedeni radovi i brojni članci koji se mogu pronaći u knjižnicama i online izdanju.

Odabir literature

Tema svakog akademskog rada, pa tako i seminarskog, mora imati uporište u stručnoj literaturi.

Knjižnice su najbolje mjesto za pronalazak literature. Studenti često odlaze u knjižnice fakulteta jer se tu najčešće nalazi građa koja je potrebna za njihove kolegije. Čak i ako ne znamo što točno tražimo, knjižničari su uvijek na raspolaganju sa svojim savjetima i preporukama.

Knjižnice grada Zagreba imaju veći izbor literature od fakultetskih knjižnica, vrlo dobro pokrivaju sve dijelove grada i omogućuju jednostavan dolazak do željene literature. Osim toga, njihova web stranica sadrži katalog na kojem se unaprijed može provjeriti dostupnost i obaviti rezervacija određene bibliografske jedinice.

Uz gradske knjižnice, važno je spomenuti i Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu (NSK) u kojoj je za učlanjenje potrebna osobna iskaznica i indeks ili potvrda kojom se dokazuje status studenta. NSK nudi uslugu rada do ponoći, a u sklopu knjižnice nalazi se i restoran koji je otvoren samo za članove.

Osim knjižnica, velik broj dodatne literature dostupan je na online portalima, a jedan od najpoznatijih je Hrčak. Portal Hrčak sadrži hrvatske znanstvene i stručne časopise, a samim time i brojne znanstvene članke i istraživačke radove koji su vrlo dobra referenca u seminarskom radu. Osim Hrčka, brojni časopisi, knjige i znanstveni radovi mogu se pronaći na web stranicama kao što su Google znalac i Google knjige. Još jedna zanimljiva i korisna stranica je “Pitaj knjižničara” koja pomaže u pronalasku potrebne literature za sve vrste akademskih radova u svim područjima znanosti.

Pisanje i struktura rada

Nakon pronalaska odgovarajuće literature na kojoj će se bazirati rad, vrijeme je za pisanje. Tijekom pisanja važno je obratiti pozornost na smjernice za pisanje akademskih radova koje se mogu pronaći na stranicama fakulteta. Seminarski rad mora biti objektivan, jasan i precizan te pisan u skladu sa znanstvenim rječnikom i obilježjima akademskog pisanja.

Osim referiranja na literaturu, rad se može upotpuniti kritičkim osvrtima na već objavljene radove. Struktura seminarskih radova je stroga i iz nje se ne smije izlaziti. Iako svaki fakultet postavlja svoja pravila pisanja i citiranja, svima je zajednička struktura prema kojoj je rad podijeljen, a to su: naslovnica, sadržaj, uvod, razrada teme (koja se sastoji od podnaslova), zaključak i popis literature.

Zabranjeno plagiranje

Ponekad se, uz manjak opreza, parafraziranje nečijih riječi može pretvoriti u plagiranje. Riječ je o korištenju tuđih tekstova u svojim radovima bez navođenja autora, a ono je strogo kažnjivo. Fakulteti posjeduju alate i programe za otkrivanje plagijata pa je takav pristup pisanju seminarskog rada najbolje izbjegavati.

Seminarski rad na kraju je potrebno provjeriti i ispraviti pogreške. U tome je od velike pomoći web stranica Ispravi.me, internetska usluga za provjeravanje gramatičkih pogrešaka.