Foto: Josip Miskovic/Global

Studenti u stresu od nepoloženih ispita i ostalih neispunjenih akademskih obaveza često odluče uzeti stvar u svoje ruke i staviti svoj studij u mirovanje. Strah od nepoznavanja pojma mirovanja godine i pritisak roditelja ne olakšavaju stanje. Postupak mirovanja godine mogu zatražiti samo određeni studenti, a omogućuje razne pogodnosti, ali i gubljenje nekih od studentskih prava.

‘Nije mi bilo svejedno’

Roditelji su pritiskali zbog otežana studiranja, naravno. Što se tu može”, rekao je student računarstva Mislav koji je stavio studiranje u mirovanje zbog zdravstvenih razloga.

Studentica novinarstva Petra Fürst za početne informacije o mirovanju godine obratila se prodekanici. Poslije se za daljnje upute obratila referadi gdje su joj objasnili koja joj je sve dokumentacija potrebna. Objasnila je da je zbog zdravstvenih tegoba odlučila pauzirati godinu studija i da joj je cijelo iskustvo bilo pozitivno. Odluka joj se, istaknula je, činila ispravnom.

“Čekala sam oko tjedan dana i hvala Bogu, odobrili su”, rekla je Petra.

student može ‘zamrznuti godinu’ zbog služenja vojnoga roka, trudnoće i do godine dana starosti djeteta te ako boluje od bolesti koja traje više od tri mjeseca

“Nije mi bilo svejedno, ali nisam imao drugog izbora”, objasnio je pak Mislav. Svoju je godinu stavio na mirovanje tjedan dana prije završetka akademske godine da ne bi morao plaćati određene nepoložene kolegije.

Osnovu za mirovanje našao je u svom zdravstvenom stanju koje je zbog raznih zdravstvenih pregleda i izostanaka te neispunjavanja akademskih dužnosti utjecalo na njegovo mentalno zdravlje. Zbog toga nije položio niti jedan ispit u semestru.

“Roditelji mi nisu ništa prigovarali u smislu ‘moraš u roku završiti fakultet’, ali mi je bilo žao što su svi moji kolege s druge godine otišli na treću, a ja sam ostala na drugoj”, objasnila je studentica Petra svoje strahove pri zamrzavanju akademske godine. Istaknula je da su joj online uvjeti studiranja otežali povratak na fakultet jer tada više nije znala nikoga od studenata osim jednog kolege.

Koja se prava gube

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata napisano je koja prava gubi student koji upiše mirovanje. Prvo pravo koje se gubi jest pravo na subvencionirano stanovanje. To pravilo ne vrijedi za studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata. Studenti na koje se ne odnosi uvjet gube prava ako su upisali mirovanje tri akademske godine za redom. Student također u istim uvjetima gubi i pravo na subvencioniranu prehranu.

‘Roditelji mi nisu prigovarali u smislu ‘moraš u roku završiti fakultet’, ali mi je bilo žao što su svi moji kolege s druge godine otišli na treću, a ja sam ostala na drugoj’, rekla je studentica Petra

Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova i Zakonu o sklapanju ugovora, student gubi pravo na obavljanje poslova putem studentskog servisa ako se njegov studij odulji više od dvostrukog od propisanog trajanja studija.

“Imala sam sva studentska prava koja nisam koristila jer živim s roditeljima pa ne idem u menzu zato što imam ručak doma, nisam radila zbog zdravstvenih razloga i mislim da nisam kupovala ni studentski pokaz za ZET jer sam se te godine vrlo rijetko vozila tramvajem jer, kao što sam rekla, nisam radila”, kazala je Petra.

Postupak je jasan

Procedura je takva da dođeš do studentske službe i oni ti daju obrasce koje moraš popuniti, predaš i dokumentaciju koja potvrđuje tvoje razloge za mirovanje i onda ti razmotre slučaj”, objasnio je Mislav. Istaknuo je da se student u slučaju medicinske dokumentacije može obratiti i studentskoj liječnici kojoj je potrebno platiti oko 200 kuna da bi se dobila potvrda kojom se potvrđuje medicinski razlog.

Razlozi za mirovanje studija navedeni su i u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prema njemu, student može podnijeti zahtjev zbog služenja vojnoga roka, zbog trudnoće i do godine dana starosti djeteta te ako boluje od bolesti koja traje više od tri mjeseca.

“Tijekom mirovanja obveza studentu se obustavljaju prava iz studentskog standarda, propisana pravilnicima koje donosi ministar znanosti i obrazovanja, osim prava na zdravstveno osiguranje”, rekla je prodekanica na Pravnom fakultetu u Zagrebu Mirela Krešić.

Zahtjev za mirovanje može se odobriti i u drugim osobito opravdanim slučajevima, nadodala je Krešić.

Postupak mirovanja mogu zatražiti samo određeni studenti

Prodekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu Mirela Krešić objasnila je da se mirovanje studentskih obveza uvijek odobrava na zahtjev studenta.

“Zahtjev za mirovanje studentskih obveza podnosi se studentskoj referadi početkom akademske godine i uz zahtjev se prilaže dokumentacija, različite potvrde, uvjerenje i slično, koja potvrđuje navode iz zahtjeva”, objasnila je prodekanica Krešić.

Nadodala je da o zahtjevu odlučuje dekan i ako je zahtjev opravdan odobreno mirovanje se upisuje u ISVU sustav te proizvodi učinke za razdoblje odobrenja. Objasnila je da se vrijeme mirovanja ne računa u vrijeme trajanja studija. Student može polagati ispite iz prethodno upisanih i odslušanih predmeta ako je ispunio sve uvjete.