Foto: Global

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu dizanje cijene ljetnog smještaja opravdava time da se cijena nije mijenjala zadnjih 12 godina, dok je došlo do povećanje cijene energenata. Također, cijenu argumentiraju time da je u nju uključen i PDV, što dodatno umanjuje prihod SC-a.

Nakon što je u srijedu Studentski centar objavio da je cijena ljetnog smještaja narasla s 900 na 1300 kuna, ili za 44,44 posto, mnogi studenti su se pobunili, ali zahvaljujući Studentskom zboru odluka o povećanju cijene je stavljena van snage. Na idućoj sjednici trebala bi biti donesena odluka o novoj cijeni.

Iako je cijena smještaja uvećana za skoro polovicu iznosa, Studentski centar tvrdi da će cijena smještaja u subvencioniranom dijelu godine i u idućoj akademskoj godini ostati ista kao i do sad.

U cijenu od 1300 kuna za 45 dana ljetnog boravka u domu, ili nešto manje od 30 kuna za jedno noćenje, uključen je smještaj u dvokrevetnoj sobi, električna energija, voda, Internet, čišćenje zajedničkih površina, dežurni majstor i zaštitarska služba.

SC tvrdi da u razdoblju ljetnog smještaja Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne plaća subvenciju za smještaj studenata, a u domu ostaje tek njih nekoliko koji nemaju akademske obveze te zato na njih primjenjuju komercijalne cijene smještaja. SC ne vidi problem u novoj cijeni jer smatraju da su cijene smještaja osjetno niže nego za osobe koje turistički borave u domu.